LIT. catalana 1200-2017

També ens feien llegir les millors obres de la llengua catalana

Ara presentem aquelles obres literàries de la llengua catalana  que el conductor del Tramvia va llegir i/o comentar en el seu temps d’estudiant. Lògicament el “cànon” el marcaven els professors de la nova Facultat de lletres (1968) de la UAB. que renaixia en el marc fantàstic del Monestir de Sant Cugat. Amb nostàlgia recordem aquelles aules, que segles endarrere eren els dormitoris o menjadors dels monjos benedictins. Anys després (1973), l’activitat de la Facultat de lletres es va traslladar als horribles blocs de ciment a Bellaterra.
També recordem els professors de llengua i literatura catalana: Joaquim Molas, Antoni Comas, Joan Solà, Jordi Carbonell, Feliu Formosa, i en Gabriel Ferreter, que sovint feia la classe al "Mesón" de la plaça del Monestir (cal dir que erem una desena d'alumnes). També afegim aquelles obres de la nostra llengua editades posteriorment a 1968 i que estimem que són importants pels lectors actuals; per això les presentem cronològicament:

A****  1289 - El Fèlix o llibre de meravelles.  Ramón Llull (1232-1315)
               ISBN:  9788429716092   ED:  Edicions 62                      1993    PVP: 9.00€
               ISBN:  9788472266780   ED:  Barcino                             2011   PVP: 10.00€
               ISBN:  9788498834604   ED:  Publicacions de l'Abadia  2012   PVP: 25.00€
Fèlix o Llibre de meravelles és un llibre en llengua catalana de l'autor mallorquí  Ramon Llull, escrit a París entre 1287 i 1289. És una obra doctrinal que combina la narració i el diàleg entre mestre i deixeble, com era freqüent en la didàctica de l'Edat Mitjana, arrelada en models neoplatònics del discurs. Al llarg dels deu apartats de l'obra, el protagonista, Fèlix, que és presentat simbòlicament com si fos el fill de Llull, viatja pel món descobrint la distància entre l'ordre diví de la creació i l'actitud que en realitat tenen els homes. Alhora, però, coneix ermitans i filòsofs que el fan entrar en contacte amb totes les branques del saber del segle XIII, des de Déu i l'infern fins a la natura, tot descrivint la seva cosmovisió. Exploren la filosofia natural, la moral destinada a la cort i l'especificitat de l'home com ésser que participa tant de la matèria com de l'esperit. De les parts en les quals es divideix l'obra, la més coneguda és Llibre de les bèsties. Llull empra el seu mètode habitual d'instruïr a través d'exemples i semblances, en lloc de conduir el saber enciclopèdic de l'època envers uns objectius determinats i sistemàtics. L'obra estava dirigida a un públic no acadèmic, motiu pel qual està escrita en llengua vulgar i no en la llengua culta del moment: el llatí. A la seva època el text també circulava en occità, francès, castellà i italià.
El Fèlix és la segona i darrera novel·la de Llull, que es divideix en deu llibres sobre Déu: els àngels, el cel, els elements (amb un bon nombre de referències meteorològiques), les plantes, els metalls, les bèsties, l'home (tant des del punt de vista físic com espiritual), el paradís i l'infern.
               


A*****1290 - Llibre d’Evast e Blanquerna. (inclou el famós “Llibre d’amic e amat”).
           ISBN: 9788498831733     ED: Abadia 2009     PVP: 30.00€
           ISBN: 9788422014263     ED: B.A.C   2009     PVP: 23.00€

           ISBN: 9788472267770     ED: Barcino 2013    PVP: 23.00€
El Blanquerna o Llibre d'Evast e d'Aloma e de Blanquerna son fill, conegut tradicionalment com Blanquerna, és una novel·la de Ramon Llull que va tenir una enorme influència en la narrativa de l'edat mitjana i en els escriptors posteriors. Escrita a Montpeller el 1283, l'obra descriu amb molta vivacitat i de manera realista la vida medieval, en contrast amb les novel·les de cavalleries de l'època, amb una presència molt més marcada de l'element fantàstic.
La novel·la s'inicia amb el matrimoni d'Evast i Aloma, que, com podem imaginar, són un model de matrimoni cristià a seguir; aquests tenen un fill, Blanquerna. Situat pràcticament al final del llibre es "cola" una altra obra, el Libre d'Amic e Amat que és un compendi de sentències que escriu el protagonista Blanquerna quan ja ha renunciat al pontificat i s'ha retirat a fer vida contemplativa. El lector veu que es tracta d'un llibre dins d'un altre. Els 366 versicles -un per dia, comptant els anys de traspàs- estan pensats perquè un ermità pugui passar tot el dia meditant sobre la idea que conté un sol versicle, de manera que són un exercici d'intensitat i de síntesi. Quan Ramon Llull va escriure el Libre d'Amic e Amat es va regir per la idea didàctica que va dominar tota la seva vida: la correcta contemplació de Déu i la conversió de la humanitat al cristianisme.
              

A*****1281 - Llibre de l’ordre de cavalleria.
               ISBN: 9788429716375    ED: Edicions 62  1992    PVP: 9.00€
“El llibre de l’ordre de cavalleria" és obra de Ramón Llull (1233 1316) i consta de 7 capítols , que tracten respectivament sobre: l’origen i noblesa de la cavalleria; la descripció de l’ofici (arbres) de cavaller; l’examen de l’aspirant a cavaller; el cerimonial de l’adobament; el simbolisme de les armes ofensives i defensives; els costums propis i una reforma moral de la cavalleria. Els ordres de cavalleria van apareixent al segle XIV amb la voluntat de recuperar la cavalleria i els seus ideals cavallerescos, presents en les antigues ordres militars. La seva creació respon, sovint, a motius polítics i de prestigi dels poders que els otorguen. Ramón Llull proposa una reforma moral de la cavalleria, fidelitat a la monarquia i defensa de la fe cristiana.
"Deus honrat, gloriós, qui sots compliment de tots béns, ab gràcia e ab benedicció vostra começa aquest llibre qui és de l'ordre de cavalleria". "Per significança de les set planetes, qui són corsos celestials e governen e ordenen les corsos terrenals , departim aquest llibre de cavalleria en set parts, a demostrar que los cavallers han honor e senyoria lo poble a ordonar e a defendre". 
    

A***   1296 - L'arbre de la ciencia. Ramon Llull (1233-1316).
         ISBN: 978896129634    ED: Circulo Latino 2006 (CAST)    PVP: 9.00€
L'Arbre de la ciència és una de les obres més extenses i característiques de Ramon Llull, escrita a Roma entre 1295 i 1296. Es tracta d'una enciclopèdia destinada a un públic molt ampli, i que ho planteja tot a través d'un peculiar simbolisme arbori. L'obra està dividida en setze arbres i els dos darrers tenen una funció complementària: són l'arbre exemplificat i l'arbre qüestional, que tenen una funció didàctica, mentre que els catorze primers ofereixen una visió de conjunt articulada de la realitat. Comença pels éssers inerts i acabat amb Déu.
    
        
A***   1325/8 Crònica de Ramón Muntaner (1265-1336)
         ISBN: 9788476600030   ED: edicions 62  1980   PVP: descatalogat
         ISBN: 9788476601020   ED: Bromera       1997   PVP: 9.76€
         ISBN: 9788429715149   ED: edicions 62  2000   PVP: 8.00€
La Crònica de Ramón Muntaner, escrita entre 1325 i 1328, és la més llarga de les quatre cròniques sobre el rei Jaume I el Conqueridor. En Muntaner ens explica els fets com testimoni, per això diu sovint “jo hi era” i el que vol dir és que va recórrer als textos de la casa d’Aragó. Cal tenir en compte que l’obra fou escrita per ser llegida en veu alta, per això en ocasions parla dels seus “oients” i també utilitza procediments “joglarescos” a més d’usar un llenguatge viu i col·loquial. Sense dubte la fi de l’autor és glorificar els reis de la casa d’Aragó, però també la llengua pròpia (bell catalanesc), la sang i un destí comú; resumint: “la nació catalana pròpia”. Malgrat això, Muntaner apunta 2 idees de futur, fins i tot vàlides al s.XXI:
La consciència del perill de la divisió entre les terres de la Corona de Jaume I que explica amb l’exemple amb “La mata del Jonc”.
La idea d’una unificació ibèrica  dels reis cristians. És el primer autor que ens diu “si aquests quatre reis que ell no manava d’Espanya, qui són una carn e una sang, se teguessen enseps, poch duptare tot l’altre poder del món”. El còdex més antic (1325/32) es conserva a la Real Biblioteca del Escorial.
  

A***  1343 - Llibre dels fets.  Jaume I (1208-1276).
              ISBN: ED: Bromera   2008     PVP: 11.95€
              ISBN: 9788484371434     ED: Proa          2008     PVP:  25.80€ 
              ISBN: 9788478225194     ED: I.A.M.V      2008     PVP:  20.00€
              ISBN: 9788427308947     ED: Moll            2008     PVP:  60.00€
Amb el nom de “Llibre dels fets” és coneguda la crònica de Jaume I el Conqueridor, escrita sota la direcció del Monarca. L’obra destinada a ser  difosa oralment, posseeix en l’ordre lingüístic un marcat caràcter planer i popular. És el primer llibre de les 4 grans cròniques de la Corona d’Aragó. Sembla que la conquesta de Mallorca (1229) va ser el fet que impulsà la redacció d’aquesta obra. Es pensa que aquesta estava ja acabada a la mort del Monarca (1276); si bé les còpies que ens han arribat avui són posteriors (1343). Jaume I dictava els fets al seus escribes (labor que només feien persones especialitzades). És possible que el rei Jaume no sapigués escriure, malgrat ser una persona culte.
La crònica narra, de manera autobiogràfica, la vida i les gestes més importants del Rei, especialment la conquesta de Mallorca i València. La intenció didàctica i el sentiment religiós estàn presents durant tota l’obra.


P**     1399 - Lo Somni.   Bernat Metge (1340? – 1413)
         ISBN: 9788484376712    ED: Proa                        2004     PVP: 11.00€
         ISBN: 9788477274025    ED: Quaderns Crema   2009     PVP: 10.00€
         ISBN: 9788482875972    ED: Castellnou              2012     PVP: 16.30€
         ISBN: 9788472267756    ED: Barcino                   2012     PVP: 13.90€
         ISBN: 9788475845401    ED: Laertes                   2005     PVP: 10.50€
Lo somni és l’obra cabdal de Bernat Metge, escrita durant l’any 1399 a Barcelona. Està dividida en quatre llibres, en els dos primers l’autor s’adorm i se li apareix Jaume I que li diu que el seu cos s’ha mort, però no la seva ànima i li argumenta que l’ànima dels homes és immortal. Metge mostra  el seu escepticisme o incredulitat, però al final el rei el convenç.
Al tercer llibre, Orfeu li conta la seva anada al infern (també conjuntament amb el 4t llibre) i un debat amb un endeví (Tirèsies) sobre les dones. Aquest remarca també els molts vicis  que tenen les dones, però Metge –per contrari- alaba a les dones en general i de manera particular  a la seva reina. L’obra manté la frescor i l’amenitat dels grans clàssics de tots els temps, on el protagonista es el propi autor.
     
  
P**** 1440 - El cant espiritual.  Ausiàs March (1400-1459)
         ISBN: 9788496155985    ED: Simancas  2003   PVP: 8.00€
El cant espiritual, dirigit a Déu, és una llarga oració (224 versos), escrita en segona persona. Està considerat com un dels poemes més importants del "Segle d’or Valencià". El poeta es mostra preocupat en el bon camí a Déu, i te por d'haber caigut en l'amor loco” del que ara se’n penedeix. Fins i tot li demana a Déu que li escurci la vida per no caure més en pecats.
    
N***   1450 - Curial e Güelfa.  Anónim.
         ISBN: 9788477275176    ED: Quaderns Crema  2011     PVP: 29.00€
         ISBN: 9788429757095    ED: Edicions 62           2007     PVP: 12.50€ 
         ISBN: 9788482872629    ED: Castellnou              2012     PVP:  6.50€ 
Curial e Güelfa és una de les obres més importants del gènere de novel·la cavalleresca en català. La novel·la està dividida en tres llibres. Curial e Güelfa és una història d'amor i d'armes. La novel·la presenta el procés de gestació d'un heroi des d'uns orígens humils fins que aconsegueix el reconeixement, la fama i l'honor que pertoquen a un cavaller. I l'heroi, en aquest cas, és un heroi modern. Si Curial esdevé cavaller és perquè Güelfa l'ajuda econòmicament. Després de nombroses cavalleries contra els turcs, obté el perdó de Güelfa i s'hi casa.
La llengua és una barreja de formes cultes i populars. I també de neologismes i arcaismes, fins al punt que en algunes ocasions l'autor ens dóna la forma culta i la popular d'un mateix mot. El manuscrit únic del Curial, conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid és del segle XV i ha perdut el primer quadern, per tant no es pot saber qui era l'autor, ni a qui va ser dedicada l'obra. 
                       

N****  1460 - Espill o llibre de les dones.  Jaume Roig metge (  ?  - 1478).
         ISBN:  9788430784493   ED: Teide                      2009  PVP:  10.90€
         ISBN:  9788477270096   ED: Quaderns crema   2007  PVP:  35.00€
         ISBN:  9788475023281   ED: 3i4 edicions          1998   PVP:  10,50€
         ISBN:  9788475840710   ED: Laertes                2011   PVP:  10,00€
Espill és una obra misògina atribuïda al metge valencià Jaume Roig, escrita al voltant del 1460, el mateix any que Joanot Martorell va començar a escriure el seu Tirant lo Blanc. L'obra és una llarga diatriba contra les dones, que són totes vils, tret d'Isabel Pellicer (l'esposa de Jaume Roig) i de la Mare de DéuL'Espill està escrit en més de 16.000 versos de quatre síl·labes, que rimen de dos en dos. En impressions modernes, els editors afegiren al títol: "Llibre de les dones". Nom amb el qual és coneguda encara avui en dia l'obra, tal vegada una mica irònicament.
La misogínia de l' Espill és tan exagerada que havia de provocar per força la rialla en el públic contemporani. I aquesta és la gràcia de l'obra, que està escrita de manera que els seus despropòsits fan riure. L'Espill és una comèdia en el sentit medieval del terme, és a dir, una obra escrita en un llenguatge col·loquial i protagonitzada per personatges de baix nivell que comencen malament i que acaben bé al final.
Jaume Roig no amaga la seva condició de metge a l'Espill. Hi parla de medicaments, de malalties, de metges, de pacients, d'experiències personals com a professional de la medicina... i del cos de les dones vist com el descrivien els tractats mèdics del seu temps. Les dones hi existeixen només en funció de la procreació, i per això el cos de les dones és analitzat a partir de la menstruació, el coit, l'embaràs, el part o la lactància. Els estudiosos actuals han comprovat que el llenguatge de l’obra era l’utilitzat pels habitants de l’horta de València, en aquella època.
      
  
N*****1490 - Tirant lo Blanc. Joanot Martorell. (1413-1468)
         ISBN: 9788424641351    ED: La Galera           2013    PVP: 12.90€
         ISBN: 9788415192367    ED: Educaula            2012    PVP: 10.90€
         ISBN: 9788475027029    ED: Tres i quatre       2009    PVP:  29.00€
         ISBN: 9788479184247    ED: Grup promotor   2008    PVP: 10.95€
Tirant lo Blanc (Tirant lo blanch a l'original) és l'obra més important de l'escriptor i cavaller valencià Joanot Martorell i està considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua catalana i del "Segle d'or Valencià". Fou escrita entre el 1460 i el 1464, publicada a València l'any 1490 i reimpresa a Barcelona el 1497. Durant el segle XVI fou traduïda al castellà (1511) i a l'italià (1538), més tard al francès (1737) i modernament ho ha estat a l'anglès (1984) i a moltes altres llengües.
L'autor del famós Quixot, Miguel de Cervantes, va arribar a assegurar que el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell era el millor llibre del món. "El ingenioso hidalgo" observa que al Tirant els cavallers mengen, descansen i fan testament quan moren. Si llegim el Quixot veiem que el Tirant és de les poques obres que es va salvar de la famosa crema de llibres.
"Tirant lo Blanc" és una novel·la completa, perquè té registres lúdics i transcendents, d'aventures i desventures bèl·liques i sentimentals del protagonista, el cavaller bretó Tirant. Es succeeixen en diferents escenaris: el cavalleresc, el militar, el cortesà i l'amorós. El text de Joanot Martorell és l'inici d’una novel·la moderna europea. L'obra, de 487 capítols, és narrada en tercera persona per un narrador que gairebé no hi intervé.

RENAIXENÇA (vol dir tornar a neixer)

P*****1833 - “La Pàtria” Bonaventura Carles Aribau (1798-1862)
           ISBN: 9788424636081    ED: La Galera  2013    PVP: 11.90€
           ISBN: 9788492672233    ED: Educaula   2012    PVP: 11.90€
A Déu siau, turons, per sempre á Déu siau;
o serras desiguals, que allí en la patria mia
dels nuvols é del cel de lluny vos distingia
per lo repos etern, per lo color mes blau.
Adéu tú, vell Montseny, que dés ton alt palau,
com guarda vigilant cubert de boyra é neu,
guaytats per un forat la tomba del Jueu,
e al mig del mar immens la mallorquina nau.
El poema és un cant d'enyorança a Catalunya i d'exaltació de la llengua catalana. La seva publicació, l'any 1833, en el diari "El Vapor", es considera el punt d'inici de la Renaixença catalana. Aribau -equivocadament- es lamenta de la pèrdua per sempre de la seva llengua materna. També pensava que la llengua llemosina i la catalana eren la mateixa llengua. Després de 180 anys, sóm molts catalans que pensem que del moment "encara" no ha mort la llengua materna d'Aribau.
L'evocació de la pàtria es fa com la d'un paisatge. Aquesta opció prengué força amb el Romanticisme. Tingué gran èxit després de la seva publicació i fou lloat per tots els grups i tendències de la Renaixença, tant conservadors com liberals.
Mètricament parlant, el poema té 6 octaves reials, de 8 versos alexandrins (12 síl.labes) amb cesura 6+6 i amb els dos hemistiquis. La rima és consonant i l'estructura és ABBA ACCA- DEED DFFD - GHHG GIIG - JKKJ JLLJ - MBBM MNNM - OPPO OQQO, de tipus creuat, i que manté la mateixa rima en les posicions 1a, 4a, 5a, i 8a de cada octava.


P***  1877 - L’Atlàntida.  Jacint Verdaguer (1845-1902)
         ISBN: 9788477273646   ED: Quaderns crema  2002   PVP: 12.50€
         ISBN: 9788475024806   ED: Tres i quatre          1996   PVP:   8.50€
         ISBN: 9788429714579   ED: Edicions 62           1992  PVP:   7.50€
L'Atlàntida (1877) és un poema de Jacint Verdaguer format per 10 cants, una introducció i una conclusió; on narra entre altres les peripècies d'Heràcles per Ibèria, l'enfonsament del continent dels Atlants, la creació del Mar Mediterrani i el descobriment final de les Amèriques. Amb el poema l'Atlàntida es proclamà guanyador dels Jocs Florals, en els tres àmbits: fe, pàtria i amor, és a dir, que el nomenaren Mestre en Gai Saber. Un any després publicaren l'obra.
Aquesta obra la va escriure durant la seva estada al vaixell Guipúzcoa; anant d'Espanya a Cuba (1874-1876). Gaudí, gran admirador de Verdaguer, utilitzà el seu poema L'Atlàntida com a motiu per a la composició dels Pavellons Güell.
        
P***  1886 - Canigó. Jacint Verdaguer (1845-1902)
         ISBN: 9788493997700   ED: Llibres a mida  2012   PVP: 30.00€
         ISBN: 9788499302829   ED: La butxaca        2012   PVP:   9.95€
         ISBN: 9788484373537   ED: Proa                   2008   PVP: 12,00€
         ISBN: 9788475844862   ED: Laertes              2004   PVP:   9,50€
Canigó és un poema èpic de 1886, escrit per Jacint Verdaguer que constitueix un dels poemes clau de la Renaixença catalana. Aquest poema és un llibre que conté una descripció geogràfica dels Pirineus catalans. Es desenvolupa a través de la figura mítica del Comte Tallaferro, un valent i ferotge lluitador contra els sarraïns. L'acció d'aquesta història passa a la serralada del Canigó, als pirineus orientals, durant el segle XI. La mètrica funcional de Canigó s'articula sobre tres eixos: la poesia, la tradició medieval i l'èpica culta. El poema té una gran diversitat de ritmes i l'autor juga amb el contrast entre les escenes que parlen del tendre món de les fades i els ferrenys combats entre els guerrers catalans i els musulmans.
     
P***  1878 - El pi de Formentor. Miquel Costa i Llobera (1854-1922)
         ISBN: 9788495232717  ED: El gall editor  PVP: temporalment no disponible
         ISBN: 9788440090935  ED: Torres 1975  PVP: 3.00€
El pi de Formentor és un dels poemes més característics i coneguts d'en Miquel Costa i Llobera, també dels poemes més representatius de l'Escola Mallorquina. Fou escrit l'any 1875 durant la primera etapa de producció de l'autor i és considerat tècnicament com la culminació de la poesia romàntica catalana. L'autor, a la primera estrofa, descriu un arbre tot admirant-lo, del qual tracta el poema; a la segona estrofa ens diu que l'arbre no pot veure qui està enamorat d'ell, i que Déu l'ha posat en el lloc més alt on té i troba tota l'aigua que necessita.
Pel que fa a la mètrica, s'ha de dir que són versos alexandrins, amb cesura a la sisena síl·laba (12 síl·labes mètriques) i la rima és consonantResumin podem dir que estem davant d'un magnific poema càlid i mediterrani.
          
      
P**** 1880 - Rondalles mallorquines. Mossén Antoni Mª Alcover Sureda (1862-1932)                                              Recopilació de cançons i dits populars mallorquins en 24 volums.
          ISBN: 9788447711673    ED: Universitarias    2012    PVP: 39.00€
          ISBN: 9788427370067    ED: Moll                     2013    PVP: 30.00€
          ISBN: 9788415592549    ED: Muntaner            2013    PVP:   8.00€
Les rondalles mallorquines són contes populars de l'illa de Mallorca, transmesses de boca en boca i de pares a fills. Aparegueren en forma escrita per Mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda, amb el títol Aplec de Rondaies Mallorquines. Són notables per l'ingent treball de recopilació de folklore de l'autor i per haver continuat sent publicades en el seu mallorquí original en una època en la qual l'ús d'aquest no era pas ben vist a Espanya per dir-ho eufemísticament.
La tasca de recollida de tradicions orals fou àrdua, però sembla cert que el material recollit fou sotmès a certa transformació per a esdevenir el que a la fi es publicà. Les rondalles foren i són part de la identitat cultural de Mallorca, i contenen elements comuns a altres contes populars d'Europa. En molts casos els personatges formen part del patrimoni cultural, molt més tancat, de l'illa. Les rondalles tenen en definitiva un to moralitzador, que pertany a l'època en què foren transcrites. Encara que tingué a voltes, com s'ha dit abans, arguments cruels, exalcen virtuts com la simplicitat, l'honradesa i l'ajuda a altri. L'edició original és la de vint-i-quatre volums en rústica.
    

N***  1884 - L’escanyapobres. Narcís Oller (1846-1930)
         ISBN: 9788492672455   ED: Educaula      2012  PVP:   8.00€
         ISBN: 9788493990435   ED: A.C.B.C        2012  PVP:   7.00€
         ISBN: 9788490343791   ED: Cossetania   2015  PVP: 10.90€
L'Escanyapobres és un novel·la escrita el 1884 per Narcís Oller. Es tracta d'una obra esquemàtica ambientada en una societat rural en procés d'industrialització. L'autor aconsegueix personificar els diners i l'avarícia a través del tràgic personatge Oleguer i la seva esposa, la Tuies. En aquesta obra s'observen una barreja d'elements que pertanyen a diferents corrents literaris de l'època. Així, l'anàlisi del context social, la tècnica descriptiva i l'element lingüístic de la novel·la s'adscriuen de ple en el realisme. En canvi, la descripció científica del procés de l'avarícia i la finalitat moral encaixen amb el naturalisme. Tanmateix, l'obra conté també alguns aspectes romàntics i d'altres costumistes. Amb tot, l'Escanyapobres dibuixa les línies de la futura novel·la del segle XX.
       

N**** 1890/93 La febre d’or. Narcís Oller (1846-1930)
         ISBN: 9788490340271   ED: Cossetania       2012     PVP: 21.50€
         ISBN9788496970540   ED: Angle editorial  2011    PVP: 12.90€
         ISBN: 9788499304236   ED: La butxaca        2012    PVP: 12.00€
La febre d'or és una novel·la de Narcís Oller, publicada entre 1890 i 1892. Quan Narcís Oller escriu aquesta novel·la es troba en el moment més àlgid de la seva popularitat. Potser per aquesta raó és la més coneguda de la seva producció, malgrat no es tracta de la novel·la amb més qualitat literària segons la crítica. La Febre d'Or la podem encabir dins la novel·la de costums, fet que ens l'apropa a Pilar Prim, una de les altres novel·les d'Oller que podríem etiquetar de costumista. En l'obra que ens ocupa l'autor retrata fidelment la Barcelona de l'època, del segle XIX. Alhora ens permet veure el pas d'una Barcelona rural a una industrial, canvi que fou acompanyat per la "Febre de la Borsa" dels anys 1890 i 1891.

A**   1886 - Lo catalanisme.  Valentí Almirall (1841-1904)
         ISBN: 9788482643564   ED: La magrana  2013   PVP: 21.00€
El 1886 Valentí Almirall i Llozer (Barcelona, 8 de març de 1841- 20 de juny de 1904) va publicar la seva obra cabdal “Lo catalanisme”, primera exposició sistemàtica del catalanisme. Aquesta obra va tenir varies reedicions i recull els escrits més importants de l'Almirall; (literaris, polítics i culturals), apareguts en revistes i diaris. Tot aquest corpus permet veure al lector actual la vigència del federalisme i el catalanisme renovador, així com la ideologia literalista i republicana. No seria bo oblidar-se que Almirall el 1879 va ser l'editor del primer Diari en llengua catalana, sota el nom d“El Diari català”. Ara presentem la darrera edició d'aquesta obra publicada de nou (2013) per l'editorial barcelonina RBA. Pensem que ha estat reeditada per l'actualitat política del pensament d'Almiral, malgrat els 125 anys que han passat.

D**     1894 - Maria Rosa.  Angel Guimerà. (1845-1924)
         ISBN: 9788492672349    ED: Edicions 62 2009  PVP:   9.95€
         ISBN: 9788498044584    ED: Castellnou   2012  PVP: 16.30€
         ISBN: 9788492672349    ED: Educaula     2009  PVP:   9.00€
Maria Rosa és un drama social en tres actes d’Àngel Guimerà, aparegut el 1894 escrit en prosa. Fou estrenat el 24 de novembre d’aquell any al Teatre. Simultàniament s’estrenava al Teatro Español de Madrid la versió castellana. La trama de l’oba descriu les intrigues, les tràgiques passions amoroses i les pulsions sexuals reprimides en el triangle que formen la Maria Rosa, l’Andreu i en Marçal, tres peons caminers que es coneixen en les feines de construcció d’una carretera. La Maria Rosa, que es casarà amb l’Andreu, veurà com el seu marit és acusat de la mort del capatàs i enviat a la presó de l’Àfrica, on morirà. Més endavant el Marçal, el culpable real de l’assassinat, aconsegueix de casar-se amb la vídua, desig que covava des que la va conèixer. Quan la Maria Rosa sàpiga la veritat es produirà el desenllaç fatal. És una de les peces teatrals més celebrades del dramaturg català juntament amb Terra baixa, Mar i cel i La filla del mar, i ha tingut diverses versions cinematogràfiques.
 

D**** 1897 - Terra baixa. Angel Guimerà. (1845-1924)
         ISBN: 9788482875330   ED: Castellnou    2006   PVP: 16.30€
         ISBN: 9788492549894   ED: La Butxaca   2013   PVP: 11.00€
         ISBN: 9788492672875   ED: Edicions 62 2010    PVP:   9.95€
         ISBN: 9788484376262   ED: Proa             2008    PVP: 10.50€
Terra baixa és una obra teatral del dramaturg i poeta Àngel Guimerà, una de les més populars de totes les que escrigué. Aquest drama és una de les obres més representades i traduïdes de la llengua catalana, i ha esdevingut tot un clàssic del repertori teatral català. Quan escrigué aquesta obra, l’escriptor passava per una etapa de la seva creació literària en la qual es produïa un fort plantejament social. A més de les intrigues i passions amoroses que ja havia plantejat en una obra anterior, Maria Rosa, és  correspon més al teatre romàntic. Guimerà segueix la línea general dels moviments literaris del moment històric en que viu.
    
D**   1900 - La filla del Mar. Angel Guimerà. (1845-1924)
           ISBN: 9788492672325    ED: Educaula     2012       PVP:    9.95€
           ISBN: 9788492549894    ED: La Butxaca  2013       PVP: 11.00€
           ISBN: 9788429761108    ED: Edicions 62 2009       PVP:   9.00€

           ISBN: 9788490263983    ED: Bromera      2015       PVP:   9.95€
La filla del mar (1900) és la tercera peça de la trilogia mestra d’Àngel Guimerà: després de presentar el proletariat urbà a Maria Rosa i el rural a Terra baixa, el dramaturg retrata el món mariner, amb la barreja de minuciós realisme i xardorós romanticisme que el caracteritza. Estructura dramàtica fluïda, una vigència on encara ressonen conflictes derivats de la discriminació social i racial.
Aquesta obra és, sens dubte, una de les majors obres de Guimerà i una de les més rellevants del teatre català. Això és a causa, sobretot, de la gran força dramàtica del seu personatge principal (l’Àgata), un ésser endut per la passió i que té tota la vitalitat necessària per sobreviure a les taules d’un escenari, per la seva dimensió tràgica i per la condició de mite poètic. Per les seves característiques d’un drama realista, pertany al segon període de Guimerà: l’etapa de més plenitud, en la qual es va comprometre amb el catalanisme i centra el seu interès en la història contemporània.
  

D***  1891 - L’alegria que passa. Santiago Rusiñol (1861-1931)
         ISBN: 9788484371977    ED:  Proa            2006   PVP: 10.00€
         ISBN: 9788415192572    ED:  Educaula    2012    PVP: 10.95€
         ISBN: 9788482875927    ED: Castellnou   2012    PVP: 16.30€
L’alegria que passa és una obra teatral de caire simbolista de Santiago Rusiñol. Fou estrenada per al gran públic al Teatre Tívoli de Barcelona l’any 1901. La trama de l’obra tracta al voltant d’un poble en temps contemporanis, que rep la visita d’un carro de gimnastes. L’obra mostra el conflicte entre prosa (poble) i poesia (gimnastes). Per una banda, els gimnastes, representatius de la bohèmia, pretenen esplaiar la gent del poble amb el seu espectacle, però el poble no els entén i els rebutja. Entre els dos mons, hi ha un personatge pont, en Joanet, fill de l’alcalde, que, tot i pertànyer al grup del poble, ha pogut estudiar i prefereix la vida dels artistes. No obstant això, els gimnastes se’n van del poble, enutjats pel materialisme del poble i en Joanet es resigna continuant al poble. 
L’acció transcorre en un poble somort, avorrit, i polsós que es nota en les descripcions: plàtans als que els cauen les fulles, “una església sense ordre ni arquitectura”, camins polsosos, però també gent adormida i els ferrers que canten per no quedar ensopits. La crítica moral consisteix en contraposar dos mons, el de la prosa, que simbolitza la monotomía, la tristesa, el materialisme i la malfeineria amb el de la poesia, que significava, per a Rusiñol, l’alegria, la bellesa i el progrés.


D***  1907 - L’auca del senyor EsteveSantiago Rusiñol (1861-1931)
         ISBN: 9788429765342   ED: Edicions 62  2010   PVP: 15.00€
         ISBN: 9788492672622   ED: Educaula      2011   PVP: 10.95€
         ISBN: 9788490265390   ED: Bromera       2015   PVP:  9.95€
L’auca del senyor Esteve és una novel·la de Santiago Rusiñol publicada el 1907, de la qual es fa una versió escènica. Durant el 1917, la mateixa obra s’estrena com a comèdia. És el resultat de la fusió del quadre de costums del s. XIX i de l’auca. Està formada per 27 capítols o fragments sobre tipus i escenes del barri de la Ribera de Barcelona.
La descripció que fa de la realitat menestral li proporcionà la forma que l’acostà al costumisme. Els vint-i-set capítols de la novel·la s’estructuren en tres parts: la primera descriu el naixement, la infantesa, l’aprenentatge i el casament de l’Estevet en el marc de la fundació i engrandiment del negoci; la segona ens presenta l’Esteve com a model de botiguer i és en aquest ambient de prosperitat que esclata el conflicte amb Ramonet, el fill que vol ser artista i no vol heretar el negoci; la tercera part és la reconciliació entre l'artista i la classe social a la qual pertany. 
L’auca del senyor Esteve és una obra modernista, en la qual es poden veure reflectits tots els valors de la societat d’aquella època. L’eix temàtic és l’enfrontament entre l’artista i la societat, problemàtica que visqué el mateix autor. El missatge de Rusiñol a propòsit de les relacions artista-societat és molt clar: el reconeixement recíproc. 
La importància històrica d’aquesta obra és el fet que Rusiñol ha sabut esquematitzar i essencialitzar la funció històrica d’una classe social, la burgesia, en el seu moment més àlgid. Senyor Esteve va configurar la filosofia del sentit comú al llarg del s.XIX que aquest personatge encarna: seny, mesura, ordre, honradesa, puntualitat, perseverança... el senyor Esteve esdevé un símbol de la classe a la qual pertany, la burgesia catalana, de la mateixa manera que Ramonet esdevé símbol de l’artista modernista.


P****  1895 - Poesies. Joan Maragall (1860-1911)
            ISBN: 9788499302058    ED: La Butxaca 2010     PVP: 14.90€
            ISBN: 9788498246810    ED: Bromera     2010     PVP: 12.50€

Es tracta d'una antologia poètica que inclou en exclusiva setze poemes de l'autor. Sense dubte el poema La vaca cega és el més famós de la seva creació, i tan popular que el trobem a totes les antologies de la literatura catalana. Sense exagerar podem dir que aquest poema forma part de la memòria colectiva de la nostra cultura.
Oda a Espanya és un poema de Joan Maragall escrit el 1898 en motiu del desastre colonial d'Espanya de finals del segle XIX. L'Autor sense vinculació directe amb política, estava poc implicat en els cercl·les intelectuals i culturals del moment. Maragall va expressar en aquest poema el seu repudi per l'Espanya oficial, una Espanya subdesenvolupada regida per una oligarquia agrària, oposada al progrés català. Fa referència a la insistència de l'Espanya monàrquica i centralista enfront de les diverses nacionalitats i les seves llengües.

Escolta, Espanya, -la veu d'un fill
que et parla en llengua - no castellana;
parlo en la llengua - que m'ha donat
la terra aspra.
En 'questa llengua - pocs t'han parlat;
en altra, massa.“La vaca cega”:
Topant de cap en una i altra soca,
avançant d’esma pel camí de l’aigua,
se’n ve la vaca tota sola. És cega.
D’un cop de roc llançat amb massa traça,
el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre
se li ha posat un tel: la vaca és cega.

P**** 1900 - Visions i cants. Joan Maragall (1860-1911).
         ISBN: 9788492672516   ED: Educaula       2011    PVP:   8.00€
         ISBN: 9788429766516   ED: Edicions 62   2010    PVP: 15.00€
         ISBN: 9788424635534   ED: LA Galera      2010     PVP:   9.90€
Visions i cants és un llibre de poesia escrit per Joan Maragall i publicat l’any 1900Les Visions representen el passat històric que Maragall vol tenir present per definir amb plena consciència quina és la personalitat i el tarannà dels catalans i de Catalunya, buscant les constants racials dels catalans: “materialisme, terrenalitat, individualisme, orgull i vitalitat”. 
Són catorze poemes que contenen escenes quotidianes domèstiques, relacionats amb la religiositat, el món infantil, la vivència de les festes populars, l’estiueig i l’amor i estan ordenats segons l’ordre cronològic d’escriptura. Transmet i esdevé portaveu de la comunitat, del missatge regeneracionista, programàtic i nacional, fomentat en el vitalisme i el catalanisme. Intenta donar un model social i polític vàlid per a Catalunya.  El mite del comte Arnau va entrar en la literatura gràcies al Romanticisme: molts autors de la Renaixença es van interessar pel mite i el van tractar a les seves obres. Jaume I ha estat molt mitificat per la Renaixença i el nacionalisme català, tot convertint-lo en un símbol patriòtic. L’inici de l’interès de Maragall per aquest tema històric es va formar a arrel d'una llarga estada a Sant Joan de les Abadesses, on va mostra la influència de Nietzsche en els escrits d'aquesta època.
    

N***  1901 - Els sots feréstecs. Raimon Casellas (1855-1910).
         ISBN: 9788472568389   ED: Curial   1996   PVP: 10.00€
         ISBN: 9788486540777   ED: 1984    2001   PVP:   9.80€    
         ISBN: 9788472568389   ED: Curial  1996    PVP:   9.00€
         ISBN: 9788415091103   ED: 1984    2015    PVP:  9.50€
Els sots feréstecs (1901), de Raimon Casellas, és considerada la primera novel·la modernista. Representa el fracàs de l’artista en el seu intent de transformar la societat, per la qual cosa enllaça amb la voluntat regeneracionista del moviment modernista. El protagonista, mossèn Llàtzer, encarna l’home superior, el Bé i l’Idea, que s’enfronta a les multituds, el Mal i la Natura, encarnades per la roda-soques. El personatge que inicia el llibre, l’Aleix de les Tòfones, simbolitza la defraudació de les qualitats humanes.
Mossèn Llàtzer és un capellà de la ciutat que ha estat exiliat a una parròquia rural, Els Sots Feréstecs. Quan més enfonsat es troba, rep la petició de l’últim sagrament d’un fidel a la casa del moribund, la més allunyada de la parròquia. Tot era una burla, i a la masia no hi havia cap persona que necessités l’extremunció. D’entre els aspectes remarcables de la novel·la cal ressaltar el llenguatge fort, coent, farcit d’onomatopeies, repeticions i ruralismes. Tot plegat intenta reflectir la situació de forta tensió entre els dos pols i la despersonalització, ignorància i bestialitat dels pagesos. 
Va provocar la reacció contrària d’una part de la intel·lectualitat catalana, que van titllar el llenguatge “mascle” de barroer i curt de mires, i que va donar ocasió a la caricatura publicada al Cu-cut en què els pagesos de Montmany apedreguen Raimon Casellas. Els sots feréstecs, malgrat el seu fort caràcter simbòlic, té una base molt realista: hi ha llocs i masies perfectament identificables sobre el mapa; reflecteix una realitat històrica de peripècies d’alguns rectors anteriors de la parròquia i alguns dels pagesos descrits corresponen a figures reals per més que estiguin caricaturitzades.


N***  1903 - Marines i boscatges. Joaquim Ruyra (1858-1939)
         ISBN: 9788429757125   ED: Edicions 62   2006    PVP: 10.00€
Tot al llarg del volum es deixa sentir el pes de l’experiència personal de l’autor i, sobretot, la presència palpable del paisatge i la vida marinera de Blanes; però més enllà d’aixó, el que hi dóna unitat és, sens dubte, la capacitat suggestiva d’un estil amb una qualitat sostinguda. Això és el que va convertir Marines i boscatges en un èxit esclatant en el moment de la seva aparició, el 1903, i en va fer el model de prosa literària unànimement reconegut per les primeres generacions d’escriptors del segle XX. Avui, cent anys més tard, la Nova Biblioteca Selecta s’honra tornant a editar en la seva forma original el llibre més significatiu en la producció de Joaquim Ruyra, un dels més destacats prosistes catalans de tots els temps.
    


N***  1904 - Solitud.  Victor Català (Caterina Albert) (1869-1966)   
         ISBN: 9788429760231    ED: Edicions 62  2007   PVP: 9.50€
         ISBN: 9788492672387    ED: Educaula      2009   PVP: 9.95€
         ISBN: 9788497795616    ED: Pagés           2007   PVP: 21.00€
         ISBN: 9788499309002    ED: La butxaca    2014  PVP:  8.95€
Solitud és una novel·la escrita per Víctor Català i publicada en fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i l’abril de 1905. És la novel·la més coneguda de l'autora. S’emmarca dins del modernisme, moviment literari i artístic força present a Catalunya. L’any 1909 va aparèixer com a novel·la sencera.
Les tensions entre l’individu i l’entorn constitueixen el fonament simbòlic d’aquesta obra, construïda a partir d’una selecció de la realitat molt ben estructurada i treballada. L’autora, amb gran destresa i poder descriptiu, situa el lector en un escenari inquietant, la muntanya, que comparteix el protagonisme amb el personatge de la Mila. Víctor Català va saber crear una narració plenament simbòlica. Un bon exemple el constitueix la imatge deforme del Sant que hi ha a la capella, i de la qual ella en fa una valoració ambiental. Mila és una dona insatisfeta amb la seva relació matrimonial; el seu marit és un home gandul i amb poca personalitat, a qui ha seguit per fer-se càrrec d’una ermita en una muntanya solitària i abrupta. Uns dels trets característics d’aquest novel·la és el llenguatge. L’ús d’una llengua viva i expressiva i molt rica en expressions, rondalles i dits.
  

N**   1904 - Drames rurals. Victor Català (Caterina Albert) (1869-1966)     
         ISBN: 9788492672790   ED:  Educaula  2010   PVP: 11.95€
         ISBN: 9788492604874   ED:  Educaula  2012   PVP: 11.95€
         ISBN: 9788415192985   ED:  Educaula  2013   PVP: 12.95€
Drames rurals és un recull de dotze contes de Víctor Català, cinc dels quals ja havien estat publicats individualment a la revista: “L’enveja”, “L’explosió”, “Agonia”, “Idil·li xorc” i “La vella”. En aquest últim l’autora havia utilitzat com a subtítol el qualificatiu “drama rural” que dóna títol al seu primer recull. Des de la seva publicació, el llibre tingué un gran ressò. La primera edició es va exhaurir ràpidament i abans d’acabar el mateix any 1902, va sorgir la segona edició on s’hi va incloure “els judicis crítics”, signats per algunes de les persones del món de la literatura més representatives de l’època. Són contes plàsticament potents amb moltes dualitats presents. També es fan moltes comparacions i hi són presents als finals dels contes.
 

N**** 1906 - Josafat. Prudenci Bertrana (1867-1941)
         ISBN: 9788429760170     ED: Edicions 62    2007  PVP:    9.00€
         ISBN: 9788492672509     ED: Educaula        2012  PVP: 10.00€ 
         ISBN: 9788497799836     ED: Pagès             2013  PVP: 11.00€
         ISBN: 9788415954163     ED: Educaula        2014  PVP: 11.00€
Josafat és una novel·la escrita per Prudenci Bertrana l’any 1906 en plena època del modernisme català. S’engloba dins del moviment modernista. El protagonista, Josafat, prové d’una família pagesa, i això fa que també es presenti la dualitat de món rural - món urbà. Podem veure el lligam de Josafat amb l’argument d'El geperut de Notre Dame de Victor Hugo, però a més són constants les comparacions que l’autor fa del protagonista amb el simi i amb altres animals. Hi ha a la novel·la expressions com: salvatge, simi, fera engabiada, orangutà, lleó ferotge, la grapa horripilant de Josafat... Cal no deixar passar la referència literària al mite de la Bella i la Bèstia. La catedral és un altre gran personatge, en especial els espais que Josafat recorre, el campanar, la boveda, l’escala, la cambra...Hi ha també, potser, el desig de provocar a aquestes classes benpensants i practicants del catolicisme. La relació sexual de característiques sadomasoquistes dins l’espai de l’església, oferta sense inhibicions, les referències sacrílegues en relació als sagraments i als seus ministres s’afegeixen a tota una sèrie d’elements que el text ofereix a l’interès del lector. Sobre l’estil de l’autor de Josafat és notable el detallisme descriptiu, utilitza sovint els adjectius entre els quals dominen els referits a color i a textura. El to és agressiu, dur i feréstec. En la novel·la tenen gran importància els símbols, la majoria premonitoris. L’esparver, el flabiol i l’aigua són tres elements simbòlics bàsics.
    


D***    1908 - Aigües encantades. Joan Puig i Ferreter (1882-1956)
         ISBN: 9788492672431   ED: Educaula         2009   PVP: 10.95€ 
         ISBN: 9788482872223   ED: Castellnou       2001   PVP: 16.00€
         ISBN: 9788429760712   ED: Edicions 62     2009   PVP: 10.00€
Aigües encantades és una obra de teatre escrita per Joan Puig i Ferreter l’any 1907 que s’inscriu en el context dels drames d’idees i passions del modernisme. L’autor intenta difondre les seves idees i la seva forma de pensar, reflectint la lluita de la llibertat d’una persona davant la "massa". Els personatges principals lluiten contra la ignorància de la gent. Intenta retratar la societat de l’època i les actituds que s’haurien de canviar. Es manifesta una lluita entre els ideals moderns i la tradició.
  

P**    1908 - La Muntanya d’ametistes. Jaume Bofill “Guerau de Liost” (1878-1933)
         ISBN: 9788476341612    ED: Orbis             1985  PVP: no disponible
         ISBN: 9788429717198    ED: Edicions 62  1987  PVP: 7.00€
Jaume Bofill “Gerau de Liost” va néixer a Olot 1878 i morir a Barcelona 1933. Era molt amic d’en Josep Carner, fet que queda reflectit en la seva obra, formada tant per assajos polítics i socials com per la novel·la. Normalment firmava com Gerau de Liost, pseudònim poètic d’un cavaller medieval: Liost és el nom de una casa de pagès del Montseny (possiblement de la seva família). La nostre opinió és que “La muntanya d’ametistes” (1908) és l’obra més important de l’autor: el Montseny és el rerefons de tota l'obra i la puresa;el paradís perdut i les formes de la natura són el símbols que vol transmetre l’autor. Segur que el nom d’Ametistes, que és una pedra preciosa “corrent al Brasil” té una analogia poètica amb tot el massís del Montseny i el mantell vegetal que canvia de colors segons l’època de l’any. Tot plegat també dóna un àmbit romàntic i un ressó poètic molt estimat per la societat noucentista.

    

P**** 1909 - Cap al tard. Joan Alcover i Maspons (1854-1926)
          ISBN: 9788492672295   ED: Educaula 2010  PVP: 10.50€ 

          ISBN: 9788427308960   ED: Moll          2008  PVP:   5.00€
Cap el tard (1909) és una obra de Joan Alcover i Maspons que fou un poeta, assagista,  polític de “Ses illes” i se’l considera membre de l’escola literària Mallorquina. L’obra té alguns dels poemes més bells de tota la història de la literatura catalana entre els quals destaquen “la relíquia” i el famós poema “la Balanguera”, musicat per Amadeus Vives i que va ser declarat, al 1996, himne oficial de Mallorca.
La Balanguera misteriosa,
com una aranya d’art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.

N**** 1911 - La ben plantada. Eugeni d’Ors “Xenius” (1881-1954)
          ISBN: 9788477274148    ED: Quaderns crema 2004    PVP: 16.00€
          ISBN: 9788429715859    ED: Edicions 62         1994    PVP:   8.50€

La ben plantada és obra de Eugeni d’Ors i Rovira que va néixer a Barcelona al 1881 i va morir a Vilanova al 1954. La “d” davant de Ors s’ho va afegir quan ja de bastant crescut tenia un important càrrec a Madrid a les ordres del general Franco. L’autor considera que les “glosses” és el conjunt de les seves obres i que eren firmades amb el pseudònim de Xènius. Alguns d’aquest aplecs de glosses van passar a ser llibres importants i influents en la nostra cultura, com ara La ben plantada. Aquesta obra, que de fet és una novel·la, ha estat rebuda per a uns com poema en prosa i per altres com si es tractes d’un assaig. Si bé és veritat que es parteix d’una ficció, l’autor ens vol comunicar la mentalitat i el talant d'una catalanitat ideal. Alguns crítics diuen que l’obra té dos nivells de lectura: el primer més anecdòtic d’una petita història, i el segon nivell que s’aixeca a explicar la categoria al·legòrica. La ben plantada és un ésser de ficció que pertany a la categoria del mite com els déus del panteó grec o aquella naturalesa femenina que Goethe va denominar" L’etern femení". El millor és llegir directament a l’autor: “Mentres nosaltres, catalans, no haguem arribat a una definitiva expressió artística del nostre tipus femení; mentres la nostra pintura sigui tan orfa de representacions parelles com ho és fins avui la nostra poesia; mentres el retrat constitueixi, entre pintors, un gènere de comerç d’encàrrec; mentres la bellesa viva no constitueixi obertament i predilecta entre nosaltres tema de públiques preocupacions, la Maja de Goya seguirà davant el món represetant-nos i no ens podem queixar en justícia de“ les andaluses de Barcelona”.
    

N**    1912 - La vida i la mort d’en Jordi Fraginal. Josep Pous i Pagés (1873-1952)
         ISBN: 9788429714692   ED: Edicions 62 2008   PVP: 8.25€
         ISBN: 9788492672103   ED: Educaula     2009    PVP: 12.60€
La vida i la mort de Jordi Fraginals, obra de Josep Pous i Pagès, aplega les principals característiques de la novela modernista. En Jordi, el protagonista rebel i inconformista, lluita contra el determinisme i així poder aconseguir la seva voluntat d'abandonar el Seminari per viure la seva vida sense cap lligam.


A*** 1919/66 El Quadern gris. Josep Plà. (1898-1981)        
        ISBN: 9788497101394   ED: Destino       2012   PVP: 30.00€
        ISBN: 9788499305240   ED: La Butxaca 2012   PVP:13.00€
        ISBN: 9788499307787   ED: La Butxaca 2014   PVP:12.95€
Es tracta d’un llibre de l’escriptor Josep Pla en forma de dietari, amb un alt caràcter autobiogràfic. Està considerat l’obra mestra del seu autor, i una de les obres autobiogràfiques més importants de la literatura catalana, escrit el 1919
La historia parla del món de Palafrugell, de l’Empordà, de les seves estades a Barcelona, i dels fets autobiogràfics: la ruïna del seu pare a causa d’uns negocis rurals. La Universitat de Barcelona on Josep Pla estudiava Dret tancà per culpa de l’epidèmia de grip de 1918. Pla fa coincidir l’inici de l’obra amb el dia del seu aniversari, cosa que li permet fer un balanç de la seva vida. Com que les classes l'avorrien, va decidir fer-se soci de l’Ateneu Barcelonès i entrar en contacte amb el món intel·lectual i literari de Barcelona, cosa que li permet madurar com a escriptor i com a lector.

        

P**** 1923 - El poema de la rosa als llavis. Joan Salvat-Papasseït (1894-1924) 20 poemes erótics.
          ISBN: 9788492672653   ED: Educaula        2010    PVP: 10.00€
          ISBN: 9788466403481   ED: Columna         2010    PVP:   9.00€

          ISBN: 9788499320366   ED: Estrella Polar 2009    PVP:   9.50€
Joan Salvat i Papasseit (Barcelona 1894 – 1924) va ser un escriptor Barceloní d’extracció humil, esperit rebel i altament autodidacta. Va ser redactor de crítica social en català i castellà, simpatitzant amb els corrents anarquistes i socialistes de l’època. Va morir de tuberculosis als trenta anys. Avui dia és considerat un dels escriptor catalans clau del segle XX i el seu recull de poemes El poema de la rosa als llavis ha estat lectura obligada a l’ensenyament secundari de Catalunya.
El poema de La rosa als llavis ha estat qualificat com un dels millor poemes eròtics de la literatura europea, és potser el poema que ha tracta el sexe i l’erotisme d’una manera més neta. El tractament de l’amor i l’erotisme és un tret distintiu de la poesia de Salvat-Papasseit. Bona part de la seva vida va transcorre aprop del mar, concretament aprop del port de Barcelona del qual era vigilant nocturn, a més el seu pare era mariner i va morir a alta mar. Encara que és possible que no sigui el millor dels seus poemes al tractar-se dels tramvies, estem obligats a no oblidar-nos-en. El lector veurà que aquest poema està format per quatre estrofes i té una mètrica molt irregular però molt original:
Noia del tram, tens l'esguard en el llibre, 
i el full s'irisa 
en veure's cobejat.
I el cobrador s'intriga si giraràs el full: 
sols per veure't els ulls! 
Que les cames se't veuen 
i la mitja és ben fina; 
i tot el tram ets tu. 
Però els ulls no se't veuen. 
I la teva mà és clara 
que fa rosa el teu cos de tafetà vermell, 
i el teu mocadoret ha tornat de bugada. 
Però els ulls no els sabem! 
I si jo ara baixés? -Mai no et sabria els ulls... 
Té, ara, ja he baixat!

   

N*** 1938 - Aloma. Mercé Rodoreda. (1908-1983)
          ISBN: 9788492672271    ED: Edicions 62 2009   PVP: 10.95€
          ISBN: 9788429758054    ED: Edicions 62 2006   PVP: 20.60€

          ISBN: 9788499308586    ED: La butxaca  2014   PVP:   9.95€
Aloma és una novel·la de Mercè Rodoreda i Gurguí escrita al 1936. De les obres de preguerra només en salvà Aloma, revisada a consciència l’any 1968. Es tracta de la novel·la psicològica més important de Rodoreda, en que es tracten les relacions entre un home madur i una dona jove. Aquesta acció té lloc a Barcelona el 1934. Explica la historia d’una adolescent que viu amb el seu germà Joan, la dona d’aquest, Anna, i el seu fill Dani. És una noia ingènua, tímida, amb poca autoestima i sobretot molt solitària, marcada per l’experiència de créixer sense pares i pel suïcidi del seu germà gran Daniel.


N***** 1962 - La Plaça de Diamant. Mercé Rodoreda. (1908-1983)
            ISBN: 9788476602348     ED: Bromera       2011    PVP: 12.80€
            ISBN: 9788484370482     ED: Proa              2008    PVP: 15.50€
            ISBN: 9788473291064     ED: Club editors 2006    PVP:   8.00€

És una novel·la psicològica de l’escriptora Mercè Rodoreda. Anomenada primerament Colometa, ha estat considerada per la crítica com la seva obra principal. L’obra s’ha convertit en un clàssic de la literatura de postguerra, publicada per primer cop l’any 1962. Amb el rerefons de l’arribada de la República i de la Guerra Civil, narra la història de la Natàlia, una jove com d’altres de la seva època, que accepta sense rondinar tot allò que la vida, i el seu marit Quimet, li imposa. L’autora se serveix d’un estil narratiu simple i planer, carregat de poesia, adequat a la innocència i ingenuïtat de la protagonista. Malgrat el dramatisme de l’obra, Mercè Rodoreda utilitza un cert grau d’humor, adient també al caràcter de la Natàlia.
 

N*** 1931 - Laura a la ciutat dels Sants. Miquel Llor. (1894-1966)
          ISBN: 9788415192725   ED: Educaula   2013   PVP: 14.90€
          ISBN: 9788484379652   ED: Proa           2007   PVP: 13.50€
Laura a la ciutat dels sants és una novel·la escrita l’any 1931 per l’escriptor català Miquel Llor. L’obra està arrelada al realisme i al modernisme, però ja té trets de la novel·la dels anys trenta. Ambientada a Vic, narra el viatge iniciàtic de Laura i el seu desenvolupament com a persona. La imatge negativa del món rural i catòlic va causar una forta polèmica. Laura, una barcelonina, coneix a 
Tomàs Muntanyola en una festa, un propietari rural de Comarquinal (ciutat inspirada en Vic), i al cap de tres mesos es casen i s’instal·len a la casa pairal d’en Tomàs, on la Laura comença a experimentar diferents problemes. Acaba tornant a Barcelona, i més endavant, es refugia en un convent al sud de França amb l’esperança de trobar algun dia un lloc on poder meditar i estar tranquil·la, lluny de qualsevol rumor.

    


N**   1931 - Mort de Dama. Llorenç Villalonga (1897-1980)
       ISBN: 9788484375302    ED: Proa 2009   PVP: 16.00€
       ISBN: 9788427309159    ED: Moll   2011  PVP: 6.00€

Dona Obdulia Montcada, una dama de l’alta aristocràcia mallorquina, està a punt de morir. Darrere la seva agonia s’amaguen alguns personatges que es disputen la seva herència. Al mateix temps Villalonga retrata un món de vies d’extinció, mentre que s’insinua un de nou: representat pels inicis del turisme, amb tot allò que aquest encarna de transformació, però essencialment de canvi de valors. 
Coincidirem en que és una obra crítica i molt irònica, on es ridiculitza a uns personatges representants de certs estaments de l’època, fins arribar a un punt esperpèntic. Per molts això és el que pretén l’obra i li dóna sentit, però altres trobaren que la critica és excessiva i no va agradar. Als seus inicis, Villalonga era anticatalanista i escrivia en castellà. De fet, va començar Mort de dama en castellà, però es va adonar que la novel·la no era creïble, que havia de ser escrita en mallorquí.

N**** 1956 - Bearn o la sala de les nines. Llorenç Villalonga (1897-1980)
          ISBN: 9788496863897   ED: La Butxaca    2008   PVP: 10.50€
          ISBN: 9788429752137   ED: Edicions 62   2002   PVP: 8.00€

          ISBN: 9788415954101   ED: Edicions 62   2002   PVP: 12.50€
Bearn o La sala de les nines és una novel·la de l’escriptor mallorquí Llorenç Villalonga que es va publicar per primera vegada en castellà el 1956. Més tard, el 1961, va veure la llum la versió en català. L'any 1964 va ser considerada una de les obres més important de la literatura en llengua catalana del segle XX. Però cal recordar que el context era de forta repressió de la llengua i cultura catalanes per part del franquisme. Aleshores una escletxa a aquest asfixia del catalanisme no podia ser altre cosa que benvinguda. La historia ens parla d’una carta que el narrador de la novel·la, capellà de la casa i molt possiblement fill natural del senyor de Bearn, escriu a Miquel Gelabert, un antic company de seminari que és ara secretari del Cardenal primat.

D** 1931 - El poema de Nadal. Josep Maria de Sagarra.(1894-1961)
         ISBN: 9788429761740   ED: Edicions 62 2008 PVP: 9.50€
         ISBN: 9788476670552   ED: Ed. Selecta 1997 PVP: 8.00€
Escrit al 1931 per Josep M. Sagarra, ens mostra el seu toc personal per les tradicions amb el poema de Nadal, fragments del qual la gent de diverses generacions ha après de memòria. Va ser escrit en pocs dies, amb una espontània i fresca evocació al misteri nadalenc, senzill, folklòric, emocionat i de notables valors plàstics.
  

N** 1932 - Vida privada. Josep Maria de Sagarra.(1894-1961)
        ISBN: 9788499300412   ED: La Butxaca 2010   PVP: 11.00€
        ISBN: 9788484379966   ED: Proa            2007   PVP: 23.00€ Ed. conmemorativa
Novel·la escrita per Josep Maria de Sagarra. És un clàssic de la literatura catalana publicada al 1932. Ha estat considerada la novel·la més representativa de Barcelona. La novel·la tracta sobre la família Lloberola, pertanyent a la burgesia dels anys trenta de Barcelona, i on es veu com els arriba la ruïna econòmica i social. Condemna els nous valors socials de l’època: l’afany de figurar, l'aparença externa i la possessió. El fet que moltes persones es veiessin retratades en l’obra, difícilment li fou perdonat.

D** 1933 - El café de la Marina. Josep Maria de Sagarra.(1894-1961)
         ISBN: 9788498044652   ED: Castellnou 2013   PVP: 12.95€
         ISBN: 9788415192923   ED: Educaula   2013   PVP: 12.95€
         ISBN: 9788415192398   ED: Proa           2012   PVP: 11.95€

El cafè de la marina (1933) és una obra de teatre de Josep Maria de Sagarra escrita en vers estramp (decasíl·lab sense rima) i allunyada de les modes teatrals de l’època, ja que com moltes altres obres seves no intenta innovar, sinó que parteix de temes tradicionals per construir l’obra. Aquestes peces, com moltes altres, van tenir un èxit notable de públic. Ens explica el testimoni de les vacances estiuenques que Sagarra passava al Port de la Selva i presenta un cafè mariner, on una noia, Caterina, ha estat abandonada pel seu amant i ha hagut d’avortar. La seva tristor es posa de manifest quan la seva germana Rosa es casa, mentre ha de suportar els rumors i xiuxiueigs que es produeixen al cafè on treballa, on la intimitat no existeix.

P*** 1935 - Les decapitacions. Joan Oliver “Pere Quart” (1899-1986)
         ISBN: 9788483005354 ED: Columna 1998 PVP: 6.00€
Les decapitacións és un poemari escrit per Joan Oliver al 1934. El seu pseudònim poètic, és Pere Quart (Pere, un dels noms de bateig, i Quart, perquè era el quart d'onze germans). Aquest poeta és considerat per la crítica com un dels més brillants escriptors de la seva generació i de la poesia catalana contemporània. El moment de la publicació coincideix i no per casualitat amb la crisi política d’aquells anys, i crea el que serà després la seva poesia: àgil, anecdòtica i atreta pel realisme.
Llibre originalíssim i diferent a tot el que es feia aleshores en poesia. La novetat s'aprecia des de la mateixa coberta del recull, il·lustrada amb un senyor que sosté, elegantment, el seu cap a la mà. A partir d'aquí, el llibre és un continu d'escapçaments d'ambientació variada: tragicòmica, humorística, ridícula, dolorosa i lírica.
Hi ha uns versos que ens criden l'atenció historica: 
Per segar roses la destral us cal,
Adolf, brètol total?
Volaba al cap de ma companya
pel cel dels crematoris d'Alemanya.
I ara ens preguntem:  Amb quins crematoris pensava en Pere Quart durant l'any 1934?

P**** 1906 - Els fruits saborosos. Josep Carner. (1884-1970)
          ISBN: 9788492672639   ED: Educaula      2010   PVP: 9.95€
          ISBN: 9788429741582   ED: Edicions 62 1996    PVP: 7.50€

Poema escrit per Josep Carner l’any 1906, compost per vuit poemes d’extensió més aviat breu que marca un punt d’inflexió en la trajectòria de l'autor considerant-se la primera obra noucentista. En tots els poemes, Carner es serveix d’un doble pretext: un, el fruit que dóna títol a cada poema, i l’altre la reflexió sobre el pas del temps.
Té com a objectiu la fixació d’uns determinats valors morals que sempre són els mateixos: la previsió, el domini de la natura, el seny, la serenor, el control de les situacions, la família, el plaer que hi ha en les petitets coses i en general tot l’ideari noucentista. La mètrica predominant en Els fruits saborosos és el vers alexandrí amb cesura després de la sisena síl·laba, que remarca l’estructura classicista i alhora mostra el virtuosisme de la lírica carneriana.


P** 1914 - Poema "La bella dama del tramvia" Josep Carner. (1884-1970)
             ISBN: 9788474108552    ED: La Magrana 1996    PVP: 7.00€
             ISBN: 9788448900359    ED: Barcanova   1996    PVP: 11.00€

             ISBN: 9788429801590    ED: Ed. Selecta  1968    PVP: 40.00€
Dedicat al seu amic Emili Vallès l'any 1914, l’autor amb aquest poema vol expressar que si veus una cosa que t’agrada, i si la veus de lluny, no t’arrisquis a acostar-t’hi perquè descobriràs que no és tan perfecte com et pot semblar vista des de la distància. La bella dama del tramvia és un poema satíric, s’enriu de la dama i dels poetes que pensen que és perfecte. A la que aprofundeixes una mica ja no és el mateix. Auques i ventalls és un llibre del 1914, que parla de la societat de Barcelona, de les escenes del dia a dia.
A la primera estrofa del poema ens diu que hi ha gent de tota mena: rics, peixaters, i la protagonista és una dona sola i elegant. La segona estrofa al·ludeix al seu termini, és a dir, a una pell que l’hi cobreix el coll sinuosament. També s’imagina d'on pot ser (és de Paris o Guatemala). A la tercera estrofa la dona s’allunya dins el xivarri en un bus. La quarta fa referència a que no la coneixem gaire, per tant val més que s’allunyi perquè si la coneixem ja no serà el mateix. La cinquena diu que cal que marxi perquè si no deixarà de ser bella i ens dirà un doncs i pot ser és una basta. La sisena  aconsella als poetes anar a peu, no tinguin pressa per conèixer la bellesa duradora perquè no existeix, i la última, adverteix al jovent que a vegades les esperances d’haver trobat algú bell són com la bella dama del tramvia.
  

P*****1938 - Nabí. Josep Carner (1884-1970)
         ISBN: 9788499304601     ED: La Butxaca  2012    PVP: 13.00€

         ISBN: 9788429744514     ED: Edicions 62 1998    PVP:  11.00€
Nabí és una de les obres cabdals del poeta català (1884-1970) aparegut el 1941 en la primera postguerra i a l’exili, tot i que la gestió de l’obra ja es va formar a Hendaia durant els anys 30 quan hi va ser cònsol. És un poema al·legòrico-narratiu amb deu cants d’un centenar de versos cada un.
És d’extensió i estructura desiguals, amb un total de 1.365 versos. La història que s’hi desplega és la del profeta Jonàs, seguint l’esquema dels quatre capítols del llibre homònim de la Biblia. Així entre l’inici i el final del poema, hi ha un canvi decisiu en el marc conceptual en que Jonàs es mou: de la concepció d’un Jahve distant, autoritari i intransigent, pròpia de l’Antic Testament, passa a la idea d’un Deu íntim que no es manifesta sinó en l’amor i en la pietat, prefiguració de la mort i la resurrecció de Crist.
Sóc de la terra i la fe d’Israel,
nat al rocall i la garriga calcinada;
i adoro Iahvé, Déu del cel,
solitari Senyor de l’estalada
que va fer la mar i l’eixut;
i só per Ell menat i fora d’Ell perdut.

C**   1910-Les aventures extraordinaries d'en Massagran, Josep Maria Folch i Torres (1880-1950).
          ISBN: 9788421810187  ED: Casals 2000   PVP: 7.40€
          ISBN: 9788421849477  ED: Casals 2011   PVP: 12.60€
Les aventures extraordinaries d'en Massagran és el llibre més conegut de la literatura infantil de Josep Maria Polch i Torres. Va ser publicat en forma de fulletó a en Patufet l'any 1910, amb gran èxit.
L'obra explica com en Massagran, fill d'un empleat d'aduanes, ja de molt petit sent especial atracció per la mar, fins que arriba un moment que, malgrat els consells de la seva familia, s'embarca amb l'intenció de veure nous països i costums.
A partir d'aquell moment tenen lloc un seguit de peripècies que el duen a l'Àfricades d'on, després de varies aventures i amb nous amics, tornarà a Catalunya.
Es tracta d'un heroi desmanegat i voluntariós que soluciona tots els problemes de manera enginyosa, sense caure mai en el desànim. Cal no oblidar-se que l'obra recull la idea colonialista pròpia del moment (1910). Més tard l'obra va ser presentada en forma de còmic del dibuixant Escobar, autor del famós "Pulgarcito".

1929-Fanny, Carles Soldevila (1892-1967).
          ISBN: 9788496863972   ED: La Butxaca  2008   PVP: 9.00€
          ISBN: 9788429750256   ED: Edicions 62 2002   PVP: 7.00€
Fanny (1929) és una novel·la escrita per Carles Soldevila, que podem clasificar-la de moderna, tota vegada que incorpora elements de moda europea del moment, com per exemple el "monóleg interior", però sense arrivar als extrems del desordre caòtic del text o la falta de puntuació. Pensem que el seu "mestre" si que ho feia (James Joyce).
Fanny explica la historia de Fanny Comes, una noia barcelonina de casa bona que obligada per la ruïna familiar, es dedica a ballar en una revista del Paral·lel barcelonès. Com que té bones cames i es mou amb gràcia, la noia prospera i es fa dir Fanny Ward. Aviat té un enamorat, Jordi, que la vol rescatar de la mala vida. Pero Fanny no ho veu clar: "Déu me guard! com si no sabés que són aquests drames de família...el pare colèric, la mare desolada, els germans racelosos...Mai! Tot plegat agafaria un aire tan desesperadament...."
Cal dir que aquest llibre va seguir amb "Eva" (1931) i "Valentina" (1933), forman una trilogia. De tota manera els dos següents no van tenir l'éxit de la primera obra.
    

1930-Judita. Francesc Trabal i Benessat (1899-1957).
         ISBN: 9788429738339  ED: Edicions 62  1994   PVP: 7.00€
Francesc Trabal i Benessat neix a Sabadell el 5 de maig de 1899. L'any 1939 va haver de marxar exiliat a Roissy-en-Brie (França) des d'on es va traslladar a Chile, quan es va declarar la Segona Guerra Mundial. Va morir a Santiago de Chile l'any 1957.
Judita és l'història d'un idil·li sexual tancat en ell mateix. Els protagonistes, folls d'un amor enfebrit i idealitzat per un platonisme extrem, busquen un amagatall "per ells dos sols" i se'n van a viure a una platja deserta de Califòrnia on comença el desencant i el desvetllament del misteri. Hi ha un desdoblament de personalitat i un canvi en l'òptica del protagonista. Ella, (l'amant dolça i apassionada, sincera i generosa, la Lidotxka plena d'aventura i de sensibilitat) es converteix en la Judita cursi i fatigant, tirànica i òbvia. La novel·la està narrada pel protagonista en forma de cartes a un amic, la qual cosa ens dóna una visió irònica del personatge i de la situació.

   

1932-Laia. Salvador Espriu i Castelló (1913-1985).
          ISBN: 97884  ED: La Butxaca 2013   PVP: €
          ISBN: 97884  ED: Ed. 62         2010   PVP: €
Laia es la tercera novel·la de l'escriptor català Salvador Espriu. Fou escrita el 1932, quan l'autor amb prou feines tenia 18 anys. Aquesta obra relata situacions amoroses, seductores i enigmàtiques d'una figura femenina, la Laia, la qual viu a un bell poble mariner (Arenys de Mar).
La novel·la és, en la seva essència, una passejada per la vida de la Laia, tractant la seva evolució en tres moments ben diferenciats: infantesa, joventut i maduresa. Espriu fa una immersió total en el poble mariner i transporta el lector dins la seua dinàmica. L'any 1970 va ser duta al cinema pel director Vicent Lluch.
     

1946-Cementiri de Sinera. Salvador Espriu i Castelló (1913-1985).
          ISBN: 9788492549801   ED: La Butxaca 2013   PVP:   9.50€
          ISBN: 9788429753950   ED: Ed. 62         2010   PVP: 25.60€
Cementeri de Sinera és un llibre de poesia escrit per Salvador Espriu. És considerada una de les obres més importants de la poesia catalana del segle XX. El llibre fou escrit entre març de 1944 i maig de 1945 i publicat per primer cop en edició clandestina per Joan Triadú i Josep l'any 1946. El llibre consta de 30 poemes curts que recull reflexions sobre la mort, Déu, la solitud i el temps perdut enmig del seu naufragi personal i del país, produïts per la Guerra Civil.
A Cementiri de Sinera, Salvador Espriu evoca un món perdut, la seva Sinera mítica des del record. Sinera és el nom que s'identifica, en l'obra d'Espriu, amb Arenys de Mar, d'on procedeix la seva família i lloc dels estius del poeta.
Tanmateix a la pell de brau (1960) el poeta expressa un somni de futur en llibertat, de convivència i de pau per als pobles d'Espanya.
Quina petita pàtria
encercla el cementiri!
Aquesta mas, Sinera, 
turons de pins i vinya, 
pols de rials, no estimo
res més, excepte l'ombra 
viatgera d'un núvol.
El lent records dels dies
que són passats per sempre.


1948-Primera historia d'Esther. Salvador Espriu i Castelló (1913-1985)
          ISBN: 9788499307626  ED: La Butxaca 2013   PVP: 12.95€
          ISBN: 9788484379362  ED:  Proa           2010   PVP: 12.00€
Primera història d'Esther és una obra de teatre que Salvador Espriu i Castelló va concebre el 1948. La peça fou representada en públic per primera vegada el 1957, sota la direcció de Jordi Sarsanedas.
És una expressió desesperada per c
rear un testimoni d'una llengua viva i rica, per això va omplir el text de mots de variants i nivells de la llengua catalana i fins i tot de paraules del caló, la parla gitana. Com diu el comentarista Arnau Pons, a "Primera història d'Esther", Espriu treu els titelles hebreus per tal de representar la situació de gravetat de Catalunya després de 1939. La compara amb la del poble jueu després de ser deportat de l'esclavatge de Babilònia.  L'obra en general segueix el text bíblic, però amb matisos esperpèntics.
 


1955-Antigona. Salvador Espriu i Castelló (1913-1985).
          ISBN: 9788492672813 ED: Educaula 2010 PVP: 10.00€
          ISBN: 9788415192893 ED: Educaula 2013 PVP: 10.95€
Antígona és una peça teatral culta de l'escriptor català Salvador Espriu. Fou escrita el 1939, poc després de l'entrada de les tropes franquistes a la capital catalana, però no fou fins al 1955 que sortí publicada. També fou el 1939 que el pare d'Espriu morí i poc temps abans havia mort el gran amic d'estudis del poeta de Sinera, Bartomeu Rosselló-Pòrcel: tres cops durs per a un escriptor que tenia molts projectes, sobre tot l'estudi d'història i llengües antigues i egiptologia, però que s'hagué de resignar a una feina de segona fila.
L'obra reprèn el mite grec d'Antígona, una princesa que es nega admetre que hi ha vencedors i vençuts després de la guerra fraticida entre els seus germans. La nova situació que resulta és que s'han d'honorar els vencedors i esborrar per complet la memòria dels vençuts, que no són altra cosa que traïdors. El que singularitza aquesta peça de les altres Antígones contemporànies és que la tragèdia s'ha de llegir com una conseqüència de la Guerra Civil i no com a resultat de la natura dels homes. El sacrifici d'Antígona té per a ella un sentit: s'ofereix a fi que cessi la maledicció per als seus, per això Espriu mateix es declarava mort civilment després de la guerra, oferia el seu sacrifici per expiar les culpes de la col·lectivitat catalana.
 

1936-1939-Com un foc invisible. Marius Torres (1910-1942).
          ISBN: 9788492672141    ED: Educaula  2009   PVP: 9.95€
Com un foc invisible presenta una tria de vint-i-sis poemes de Màrius Torres, escrits entre 1936 i 1942. Màrius Torres forma part de la generació "sacrificada", nascuts la primera dècada del segle XX, van viure la Guerra Civil Espanyola, en plena joventut, i van patir l'emmudiment a què es va sotmetre la literatura catalana. L'autor va contraure una tuberculosi pulmonar i el 18 de desembre de 1935 ingressa al sanatori antituberculós de Puig d'Olena. Tenia vint-i-cinc anys i ja no en sortiria més, llevat d'algun viatge a Barcelona i breus estades al Mas.
L'any 1950, va aparèixer la primera edició a Catalunya, apareguda dins la prestigiosa col·lecció «Llibres de l'Óssa Menor». En suma, la poesia de Màrius Torres pot ser contemplada com una resposta artística a un conjunt d'adversitats; una resposta profundament vinculada al darrer període d'una trajectòria vital. Torres veu en la poesia de Carner; en canvi, que quan ha de triar lèxic o patrons estròfics, s'inclina per la poesia de Riba. Màrius Torres sap explotar un immens cabal de recursos mètrics en la seva obra, la major part dels quals és exemplificada en la mostra d'aquesta antologia. En suma, Torres sap fusionar fons i forma, amb un to de confessió, a mitja veu; el to en que es fan les confidències i es revelen els secrets, sense retòriques buides.
El tema del poema és una invocació a la Mort, que el poeta s’hi refereix com a “dolç àngel”, en un moment desesperançat. Prega a la Mort que vingui en aquell precís instant a endur-se’l per acabar amb aquest patiment tant profund. Té peresa de viure i pensa que el fet de morir és elegant, formós, i compara aquesta acció amb una nau sense timó ni vela. El poeta diu que la Mort és dolça perquè és l’estat en què ell no tornarà a patir com ha patit en la vida, la dolçor té un gust plàcid, calmós, de retorn a l’equilibri, la pau interior; i la vida futura.
  

1943-Les Eliegies de Bierville. Carles Riba i Bracons (1893-1953).
          ISBN: 9788429758177 ED: Edicions 62 2005 PVP: 6.00€
          Estudis recomanats:
          Poesia i transcendencia - ISBN: 9788482977454 ED: Claret 2005 PVP: 5.00€
          Una interpretación de Las Elegias de Bierville. Eric Sullà - ISBN: 9788475964119 ED: Empuries 1993
Carles Riba va ser un home precoç. Quan estudiava el batxillerat ja es va matricular a les carreres de Filosofia i Lletres i de Dret a la Universitat de Barcelona, fet que li va permetre adquirir una important formació hel·lenística. La segona llicenciatura, una imposició familiar, no l'acabaria fins anys més tard. Malgrat tot, el seu pare no va dubtar a donar-li suport en la vocació humanística. De fet, el 1911, va sufragar la publicació de les Bucòliques de Virgili, que Carles Riba havia traduït amb només 17 anys. Aquell mateix any, l'escriptor va guanyar la flor natural als Jocs Florals de Girona.
Elegies de Bierville és l'obra més destacada del poeta Carles Riba, és una de les grans obres de la primera postguerra catalana. Escrites entre 1939 i 1942, Les elegies es van publicar a Barcelona un any després d'una edició que portava el peu d'impremta de Buenos Aires (1942), en una edició reduïda. El 1949 sortia a Santiago de Xile la primera edició completa de l'obra, però la distància feia que fos una obra desconeguda pel públic català. Finalment, el 1951 sortí l'edició a Barcelona.
Fou el portaveu indiscutible dels intel·lectuals catalans als congressos de poesia de Segovia (al qual fou convidat per Dionisio Ridruejo el 1952), Salamanca (1953) i Santiago de Compostela (1954). Segons Gabriel Ferrater, el tema general d'aquesta poesia és l'intent de reconstruir la pròpia identitat a través dels sentiments de cada moment. Les elegies es fonen, potenciades per la soledat i la manca d'història del paisatge de Bierville, tres realitats molt diferents que esdevenen gairebé mítiques: el jo del poeta, el del seu poble i una Grècia que és pàtria comuna. Però és sobretot la manera personal com Riba va viure l'experiència compartida de l'exili el que dóna la qualitat d'un poema unitari al conjunt de les dotze elegies independents que formen el llibre, i acaba en una represa esperançada en l'ordre polític i, sobretot, en una orgullosa afirmació de fe que confereix a les Elegies de Bierville una profunda dimensió religiosa. Les elegies ribianes són clàssiques perquè neixen de l'humanisme, partint sempre de fets particulars, tendeixen idealment a formulacions de valor universal.
  

1947-Sol i de dol.  Josep Vicenç Foix (1893-1987).
          ISBN: 9788477275213   ED: Quaderns Crema  2012   PVP: 7.00€
Sol i de dol és el primer llibre de poemes publicat pel poeta català J. V. Foix. Va sortir el 1947, tot i que portava el peu d'impremta de 1936 per saltar-se la censura. Molts dels poemes ja estaven escrits d'abans de la guerra civil. Va ser l'obra que va consolidar a Foix.
El llibre inclou setanta poemes en forma de sonet d'estructura perfecta, combinant la forma del sonet italià amb el sonet clàssic català. El poemari està dividit en sis seccions, la primera versa sobre l'ofici del poeta i les contradiccions íntimes que té; la segona part és la reflexió sobre l'art; la tercera secció, la més breu, és de tema amorós i metafísic alhora; la quarta i la cinquena cal analitzar-les juntes pel fet de ser poemes de to dionisíac, on descriu anècdotes de joventut amb una exuberància verbal important, finalment, la darrera és de tema religiós.
L'estil d'aquest poemari és molt original: incorpora la llengua moderna, molt depurada i amb voluntat de seguir Pompeu Fabra. Dins el conjunt de l'obra diversa i complexa de Foix, Sol i de dol esdevé el llibre central on s'expressen els conflictes i els dubtes existencials més pregons del poeta.
 

1962-Nosaltres, els valencians. Joan Fuster (1922-1992).
          ISBN: 9788499300627    ED: La Butxaca 2010   PVP: 9.00€
Nosaltres, els valencians és un influent assaig de l'intel·lectual valencià Joan Fuster i el primer dels seus treballs com a historiador. La seva aparició va implicar una renovació tant en la historiografia com en el nacionalisme valencià. Des de la primera edició de 1962, ha estat reeditat aproximadament una vintena de vegades fins al 2009, a més de traduït al castellà. "A Nosaltres, els valencians", Fuster afirma que els territoris de "parla catalana" tindrien com a únic "futur normal" la incorporació a una entitat "supraregional": els Països Catalans.
Es compleixen cinquanta anys de la primera edició d’aquest assaig d’història política, social i cultural que ha marcat un punt d’inflexió en els estudis i les reflexions sobre la qüestió nacional, la cultura i la llengua catalana. El maig de 1962 Edicions 62 va publicar l'obra de Joan Fuster, primer número de la col·lecció “Llibres a l’abast” i del conjunt de la seva producció editorial. L’obra va impactar sobretot en l’àmbit universitari i va comportar un reviscolament de la consciència nacional valenciana en el conjunt de l’antifranquisme. Nosaltres, els valencians ha estat també el segell d’una nova editorial, Edicions 62, que va ajudar decisivament a renovar el panorama editorial català.
 

1965-Joc brut. Manuel de Pedrolo Molina (1918-1990).
         ISBN: 9788492672097    ED: Educaula 2012   PVP: 10.00€
         ISBN: 9788429749458    ED: Ed. 62      2011   PVP: 15.00€
 Joc brut és una novel·la negra, ja que és realista i crítica. Manté la intriga d’un assassinat, el qual la policia intenta resoldre amb èxit. De totes maneres, el crim que s’ha comès és tractat com un fet inevitable que és símptoma de l’avarícia de la societat. En Xavier, un noi jove i seductor, coneix (per atzar) a una noia molt bella que s’anomena Juna. Sembla que ella també l’estima molt, però no poden estar junts per una qüestió econòmica, ja que ella diu que desitjaria un futur lluny de les preocupacions de la pobresa i de la necessitat de treballar. Sigui com sigui, al final la Juna troba una solució al problema. Li explica al Xavier que té una herència, de la qual no se’n pot aprofitar fins que es mori el seu oncle (segons ella, un home dolent i mesquí). D’aquesta manera, li proposa que cometi l’assassinat de l’oncle, i idea un pla perfecte per tal que la policia no descobreixi mai el que ha passat realment.
 

1974-Mecanoscrit del segón origen. Manuel de Pedrolo Molina (1918-1990).
          ISBN: 9788499305790  ED: La Butxaca 2012   PVP: 10.95€
          ISBN: 9788492672356  ED: Educaula    2012   PVP: 10.95€
          ISBN: 9788447532469  ED: Eumo          2008   PVP: 11.20€
          ISBN: 9788415192879  ED: Ed. 62         2013   PVP: 11.95€
Manuel de Pedrolo i Molina nascut a l'Aranyó, (Segarra) el 01/04/1918, fou un escriptor català. Conreà tots els gèneres literaris: poesia, teatre, narrativa i contes. La seva obra més coneguda és Mecanoscrit del segon origen. En aquesta novel·la de ciència-ficció s'explica la història de l'Alba i en Dídac, de 14 i 9 anys respectivament, que viuen en un poble de Catalunya anomenat Benaura. Ells esdevenen els únics supervivents a la Terra després que uns extraterrestres eliminin a pràcticament tota la humanitat. En Dídac és atacat per uns nois del poble perquè és negre. Cau a l'aigua i l'Alba, que ho veu tot, es tira per salvar-lo. És llavors quan apareixen uns platets voladors que ho destrueixen tot i ells es salven gràcies a l'aigua. Durant els quatre anys següents hauran d'espavilar-se sols per a sobreviure en un món destruït i enfrontar-se a tota mena de problemes i dificultats que els fan madurar ràpidament.

1955-Cròniques de la veritat oculta. Pere Calders (1912-1994)
          ISBN: 9788492672097  ED: Educaula 2012   PVP: 12.00€
          ISBN: 9788429749458  ED: Ed. 62      2008   PVP:   7.95€
          ISBN: 9788415192831  ED: Ed. 62      2013   PVP:  19.95
Calders va neixer el 29 de setembre de 1912 a Barcelona. Es dóna a coneixer a principis de la dècada de 1930 amb dibuixos, articles i contes a diaris i revistes. Més endavant, quan esclata la Guerra Civil, s'ha d'exiliar a Méxic on hi viurà 23 anys.
Cròniques de la veritat oculta és el tercer llibre de narracions de l'autor i, possiblement, sigui una de les seves obres més conegudes. Suposa un moment clau en la narrativa de Calders: la seva descoberta per al públic de la postguerra. En aquest recull destaquen trets característics de la producció de Calders, un estil fàcilment identificable. Els ingredients bàsics són l'humor i la fantasia. L'humor més o menys ambigu, sorneguer però tendre. La fantasia crea situacions impossibles, incorpora elements sobrenaturals a la quotidianitat i situa les històries en un temps i un espai abstractes, imprecisos, irreconeixibles. Els crítics l'han comparat amb altres mestres del conte com ara Edgar Allan Poe i Franz Kafka, i amb altres autors com ara els italians Luigi Pirandello o Massimo Bontempelli.


1980-Aquí descansa Nevares. Pere Calders (1912-1994)
          ISBN: 9788492672615   ED: Educaula 2010   PVP: 9.00€
          ISBN: 9788429742794   ED: Ed. 62      2007   PVP: 6.00€
Aquesta narració es centra a les afores d'una gran ciutat, en a les barraques, on viu una gran comunitat. Aquí hi viu en Lalo Nevares amb la seva dona Lupe. Les barraques es troben situades al costat del cementiri, així que, a través de les caravanes dels fèretres, és com els nens de la comunitat se n'adonen dels canvis i progressos de la gran metròpolis.
Quan arriba la temporada de plujes, les barraques, fetes de fang, paper, i alguna fusta, comencen a desmontar-se i a desfer-se. Les plujes es van començar a allargar més del normal, i les goteres de les barraques eren cada cop més grans, així que en Lalo tingué una idea que fou acollida primer amb una mica de recel.
En Lalo va proposar ocupar els panteons del cementiri, poc a poc, les diverses famílies anaven a visitar els panteons, i somiaven amb quedar-se allí per sempre.


1960-Les històries naturals. Joan Perucho i Gutierres-Duque (1920-2003).
          ISBN: 9788429767341   ED: Educaula  2011    PVP: 21.50€
          ISBN: 9788415192008   ED: Ed. 62       2011    PVP: 12.95€
Joan Perucho i Gutierres-Duque (Barcelona, 7/11/1920 - i 28/10/2003) fou un novel·lista, poeta i crític d'art català, que va alternar la feina d'escriptor amb la seva professió de jutge. La seva novel·la més aclamada, Les històries naturals, és una trama de vampirs, ambientada en plena guerra carlina i ha estat traduïda a més de vint idiomes.
La obra es basa en el famós jardí botànic d'Antoni de Montpalau, naturalista, liberal i il·lustrat, que etiqueta i classifica totes les espècies per tal de mantenir l'ordre i il·luminar el coneixement de les coses. Tot està sotmès al domini de la raó excepte allò que la raó mateixa no pot percerbre, com l'àurea picuda, una espècie indeterminda que encara no s'ha pogut classificar perquè ningú n'ha pogut descobrir mai cap exemplar i perquè el seu cant és inaudible per a l'orella humana.
La seva aventura comença enmig de les guerres entre carlins i liberals, a la Barcelona del segle XIX i, la del baró de Maldà. Antoni de Montpalau inicia un viatge per Catalunya en persecució d'Onofre de Dip, cavaller del rei. En Jaume convertit en vampir, en el Dip,  és l'encarnació de les forces del mal i de l'irracional que causa estralls en les tropes del general Cabrera, i és l'origen d'un seguit de misteriosos assassinats en un petit poble del Baix Camp.
Perucho va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, dedicant-se posteriorment a la carrera judicial. Va ser membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i Doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. L'any 1991 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi concedit per la Generalitat de Catalunya.
Al llarg de la seva carrera ha estat guardonat amb diversos premis literaris: el 1953 amb el Premi Ciutat de Barcelona amb “El Mèdium”, l'any 1981 amb el Premi Joan Crexells de narrativa i la primera edició del Premi Ramon Llull de novel·la per “Les aventures del cavaller Kosmas”, obra per la qual també rebé el Premi de la Crítica de narrativa catalana. El 1996 fou guardonat amb el Premi de la Crítica de poesia catalana per “Els jardins botànics”, el 1995 amb el Premi Nacional de Literatura concedit per la Generalitat de Catalunya i el 2002 amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.


1981-Les aventures del cavaller Kosmas. Joan Perucho i Gutierrez-Duque (1920-2003).
          ISBN: 9788429731446    ED: Ed. 62  1990    PVP: Exhaurit
En Kosmas és un recaptador d’impostos bizantí destinat a Cartagena, la capital de la província més occidental de l’imperi de Justinià i l’últim bastió que en queda a la Hispània visigoda. En Kosmas és un jove aficionat a la teologia, extremadament hàbil en la tasca de detectar heretgies amagades en qualsevol text, i per això rep l’encàrrec d’anar al Tercer Concili de Toledo per espiar la conversió dels visigots al catolicisme. No viatjarà sol: l’acompanya un estol d’autòmats de fabricació pròpia que li fan de comptables i ajudants i que es diuen Macari, Arquímedes I i Arquímedes II. A més, treballa en la construcció d’una cobla composta també per autòmats que tenen forma d’animal i que són capaços de tocar qualsevol tonada, des d’una sardana fins a una cançó tradicional grega. Arquímedes II, l’autòmat més lleial i amable, el protegirà davant de les melusines, dracs i quimeres amb qui l'aniran topant pels deserts d’Hispània. El veritable perill, però, ve d’Arnulf, un dimoni tartamut enviat des de l’Infern per evitar que en Kosmas ajudi els visigots a abandonar l’arrianisme i que suposarà molts maldecaps per al jove heroi, sobretot quan faci desaparèixer la seva estimada Egèrieria.

  

1968-Les dones i els díes. Gabriel Ferrater(1922-1972).
          ISBN: 9788499305288  ED: La Butxaca  2012   PVP: 11.95€
          ISBN: 9788429751673  ED: Ed. 62          2010   PVP:   7.40€
Gabriel Ferrater i Soler (Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972) fou un poeta, crític, traductor i lingüista català. El seu caràcter independent i racionalista i la seva erudició començaren en la biblioteca de casa seva, ja que no va anar a l'escola fins als deu anys. Va ser el primer poeta modern de la literatura catalana de postguerra i el que més influí en la joventut i els poetes posteriors. El seu llibre més important és Les dones i els dies (1968).
Es un llibre que es presenta com “una reimpressió, corregida, dels tres llibres anteriors de l’autor: Da nuces pueris (1960) Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966)”. Conté 114 poemes generalment breus, a excepció de “Poema inacabat” i “In memoriam”.
Aquestes composicions estan estructurades en cinc seccions: les dues primeres corresponen al llibre primer i al segon de l’autor, i les tres últimes al seu tercer llibre. La correcció, l’eliminació i la incorporació de poemes, i la restitució de fragments prèviament censurats, d’una banda, i la desaparició dels paratextos (epígrafs, subtítols, epílegs), i també la reordenació dels textos dins de cada secció, de l’altra fan de Les dones i els dies un llibre nou en el qual es recull una trajectòria creativa molt breu, però també molt intensa (quasi tots els poemes van ser escrits entre 1958 i 1963).
Els temes tractats són principalment els que defineix el títol del volum, irònicament manllevat d’Hesíode (Treballs i dies): les complexes relacions humanes i la dimensió moral de les seves experiències (les dones) i el marc contextual –les variants espacial i temporal- en el qual tenen lloc (els dies).
El llibreter - editor d’aquets comentaris – va tenir a Ferreter com a professor de lingüística durant quasi tres anys (UAB 1969-1972) sempre amb la presència d’en Noam Chomsky i d’en Bloomfield. Irónicament ens deia que no era culpa nostre quan fèiem faltes ortogràfiques, si no  que ho era de la secretària d’en Don Pompeu, que va permetre que el seu cap introduís tantes excepcions a les famoses normes.
Molts d’aquells alumnes, ara després de 45 anys gairebé no recordem res del estructuralisme nortamericà, peró sí que recordem les clases al “Mesón” a la plaça del Monastir de Sant Cugat. Sobre tot recordem (com si fos ahir) el acte-homanatge que vam fer en motiu de la mort d’en Gabriel, on molts alumnes van sortir amb els ulls humits.
 

1968 i 1973-Revista en Patufet. Ramón Folch i Camarasa (1926).
          ISBN: 9788497795746  ED: Pagés  2007  PVP: 12.00€
Ramon Folch i Camarasa (Barcelona, 30 d'octubre de 1926) és un escriptor i traductor català, conegut popularment per ser el guionista de Massagran i per la seva activitat a la segona època (1968-1973) de la revista. En Patufet fou una revista infantil il·lustrada, escrita en català, publicada a Barcelona entre 1904 i 1938. Posteriorment, entre 1968 i 1973, fou represa amb el nom de Patufet. Va tenir una gran popularitat, fins al punt que la paraula patufet es feia servir per a designar genèricament les revistes il·lustrades infantils, actualment anomenades còmics, igual que en castellà s'utilitzava la designació "tveo". Ha estat el setmanari en llengua catalana amb més tirada de la història, amb 65.000 exemplars i 325.000 lectors setmanals.
 

1989-El jardí dels set crepuscles. Miquel de Palol(1953).
          ISBN: 9788466402927  ED: Columna 2003  PVP: 26.00€
Miquel de Palol i Muntanyola (Barcelona, 1953) és un arquitecte, poeta i narrador català, fill de l'arqueòleg Pere de Palol i Salellas i nét del també escriptor Miquel de Palol i Felip. 
L'any 1989, Miquel de Palol s'estrenà com a narrador i publicà la seva primera novel·la: El jardí dels set crepuscles, obra amb la qual guanyà cinc premis: Crexells 1989, Premi Crítica Serra d'Or 1990, Premio Nacional de Crítica 1990, Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya 1990 i Premio Ojo Crítico II Milenio de Radio de España. Segons l'autor, El porxo de les mirades i Indiferència són els antecedents naturals d'El jardí dels set crepuscles. El jardí dels set crepuscles està traduït a l'italià, l'alemany, l'holandès i el castellà.
L'any 1991, Miquel de Palol deixà de fer d'arquitecte per dedicar-se exclusivament a la literatura i la poesia. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació i revistes científiques i culturals com Tarotdequinze, Serra d'Or, El Pont, Avui, El Triangle, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El País, ABC, El Mundo, Interviú, El Urogallo, entre d'altres. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i del PEN català.
El llibre consta de tres parts. Al llarg de set jornades, set narradors diferents, expliquen, des de punts de vista diferents, la seva versió d'una mateixa història, a Palau de la Muntanya (l'autor juga així amb els seus propis cognoms: Palol i Muntanyola), un refugi nuclear situat en una serralada que podria molt ben ser als Pirineus o a l'Himàlaia. Els hostes es refugien d'una guerra nuclear devastadora, el motiu de la qual no és altre que la disputa de la possessió d'una joia de valor i poders incalculables. Aquests set narradors expliquen la història de com la Banca Mir aconseguí aquesta joia, i com la Banca passà a mans de la família Cros. Se'ns narra el conflicte d'interessos al voltant de la Banca i la joia i com aquesta fou robada.
 

2001-El troiacord. Miquel de Palol(1953) (en 5 volums).
          ISBN: 9788466401500 ED: Columna 2001 PVP: 60.00€
Miquel de Palol i Muntanyola (Barcelona, 1953) és un arquitecte, poeta i narrador català. El Troiacord, és una obra mestra de la literatura catalana, així com de la literatura occidental. Es tracta del projecte literari més ambiciós de l'autor. De fet, Consulta a Ripseu (on Ripseu és un anagrama de Espriu, fent honor així a Salvador Espriu, amb qui Palol mantingué amistat, explicada a Dos Poetes). Es tracta d'un conte filosòfic publicat l'any 1997, el qual és el pòrtic d'entrada a El Troiacord. 
El Troiacord fa referències a anècdotes, personatges, històries, objectes i idees de les obres anteriors i posteriors de Palol, com poden ser "El jardí dels set crepuscles", "Ígur Neblí", "Grafomàquia","Contes en forma de L", "L'àngel d'hora en hora", "El Legislador", etc.1984-No emprenyeu el comisari. Ferran Torrent i Llorca (1951).
          ISBN: 9788499324555  ED: Estrella Polar       2012    PVP: 9.95€
          ISBN: 9788477270140  ED: Quadern Crema  2007    PVP: 13.90€
Ferran Torrent i Llorca (Sedaví, l'Horta, 31/05/1951) és un escriptor i periodista valencià, essent un dels més prolífics en català gràcies a l'alta xifra de vendes. Des dels seus inicis ha sigut conscient de les dificultats culturals i lingüístiques del País Valencià, però, en certa manera, el seu èxit representa la culminació de la normalització lingüística als territoris de parla catalana. Un dels trets més característic dels seus escrits és que fa ús de les variants valencianes. El gènere que més ha treballat és el de la novel·la negra.
Quan el comissari en cap de la ciutat de València pateix un sorprenent robatori, només un home pot resoldre el cas: Toni Butxana, un detectiu atípic que, desenganyat i al marge d'una llei en que no creu, sovint ajuda tant els seus clients com els autors dels delictes que investiga. De fet, amb la impagable assistència de dos pispes -la Colometa i el Penjoll-, no tan sols localitzarà les pertinences robades: descobrirà una trama de segrest que implica terroristes enfervorits, empresaris ombrívols i altres criminals. Tot plegat menarà a l'impactant desenllaç d'una intriga que, entre la ciutat i els seus afores -de tota mena-, retrata vides, situacions i tipus humans amb una mestria ja palesa en l'autor.
1994-Gràcies per la propina. Ferran Torrent i Llorca (1951).
          ISBN: 9788496863125   ED: La Butxaca  2007   PVP: 10.00€
Una peculiar família llibertària en que dos oncles aparentment solters fan de pare i mare, una escola repressora, una església i unes forces de l'ordre omnipresents, uns bordells plàcids i uns cafès plens d'escalfor són alguns dels escenaris i personatges d'aquesta novel·la de Ferran Torrent. De fet, ens trobem davant dels records d'infantesa i joventut d'un tal Ferran Torres a la proteica i felliniana València dels anys seixanta, una ciutat on gairebé tot és possible. Aquesta història plena d'humor, tendresa i seducció, obtingué el Premi Sant Jordi 1994.
 

1983-Júlia. Isabel Clara Simó i Monllor (1943).
          ISBN: 9788476607947    ED: Bromera  2003   PVP: 20.50€
Isabel-Clara Simó i Monllor (Alcoi, 04/04/1943) és una escriptora, periodista i política valenciana. Se la considera una de les autores modernes més importants de literatura catalana. Júlia és el títol de la primera novel·la de l'escriptora, i va ser editada per primera vegada l'any 1983. L'argument, inspirat en personatges i fets reals de la història alcoiana, està ambientat en l'anomenada Revolució del Petroli, insurrecció popular esdevinguda a Alcoi el 1873: la història retrata l'evolució de la seva protagonista, Júlia, d'obrera en la indústria tèxtil a integrant de la burgesia industrial.
L'assagista sueca Joan Fuster va ser qui esperonà a l'autora a escriure aquest llibre, en llançar una mena de desafiament als escriptors alcoians per a que tractessin la seva revolta més famosa; si bé el temps de la novel·la és posterior a aquells fets, i només apareixen rememorats pels personatges que els van viure de primera mà.
Isabel-Clara Simó ha estat guardonada en múltiples ocasions; entre altres distincions, el 1993 va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la per "La Salvatge", el 1999 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi per la seua trajectòria literària, el 2001 li van atorgar elPremi Andròmina de narrativa per "Hum... Rita!: l'home que ensumava dones" i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en assaig, per "En legítima defensa". També ha estat distingida amb el XIX Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira per "El meu germà Pol".
   

1999-El gust amarg de la cervesa. Isabel Clara Simó i Monllor (1943).
          ISBN: 9788429751529   ED: Edicions 62  2002    PVP: 8.50€
Des de la finestra de casa seva, en Ramon –un jove paraplègic que viu sol– segueix dia a dia la vida dels veïns que viuen al bloc del davant: una estudiant de bon veure, una àvia d'hàbits rutinaris, una parella amb un fill adolescent... El que en Ramon no sospita és que la seva observació aparentment objectiva i de fàcil interpretació és un autèntic engany, ja que ell només té una visió parcial i fragmentada de la realitat. Quan per un pretès atzar el contacte entre en Ramon i els seus veïns espiats deixa de ser visual, descobrim una història entre els personatges i darrera cada personatge absolutament sorprenent, i ens veiem abocats a unes confessions que donen, ara sí, la veritable dimensió de l'ànima humana, sempre contradictòria i d'una gran complexitat. 
Amb El gust amarg de la cervesa, Isabel-Clara Simó ha construït una novel·la de múltiples punts de vista que posa de manifest la riquesa de vivències que s'amaguen dins de cada persona, i com la solitud inevitable que tots arrosseguem d'una manera més o menys explícita es pot transformar en una eina per descobrir el millor de nosaltres mateixos i, també, dels altres.

1988-Camí de Sirga. Jesús Moncada (1941-2005).
          ISBN: 9788499300566  ED: La Butxaca 2010    PVP: 10.00€
Jesús Moncada i Estruga fou un escriptor en llengua catalana nascut a Mequinensa (el Baix Cinca) el 1941 i mort a Barcelona el 13/06/2005. La població on va viure fins a la seva desaparició anegada per l'embassament de Riba-roja d'Ebre és l'escenari principal de la seva obra literària. Camí de sirga és la primera novel·la escrita per Jesús Moncada i Estruga. Va ser publicada el 1988 i ben aviat va tenir el reconeixement de la crítica, fet que queda demostrat amb els premis aconseguits (Joan Crexells, Ciutat de Barcelona, Fundació d'Amics de les Arts i Lletres de Sabadell, Crítica "Serra d'Or", Nacional de la Crítica, finalista del Nacional de Literatura) i les nombroses traduccions que s'han realitzat fins ara.
Camí de sirga narra la desaparició de l'antiga vila de Mequinensa, a causa de la construcció d'un embassament, a través de les vivències dels seus habitants convertits en personatges literaris. Amb aquest pretext Moncada s'endinsa a la història de la població i explica episodis que es remunten a la Guerra del Francès, inicis del segle XIX, fins al trasllat a la vila nova el 1971, passant per dues Guerres Mundials que revifen l'activitat de la conca minera, les repercussions de la Setmana tràgica, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Moncada, doncs, mostra a través del seu enginy literari com la comunitat mequinensana forja una memòria històrica dels fets més rellevants de la història contemporània. És en aquest procés que persones de la vila de Mequinensa esdevenen herois gràcies a la plasmació literària de les seves vivències (participació en guerres, protestes sindicals), habilitats (prodigiosos navegants sirgants al llarg del riu Ebre) i creences (encarnació de la consciència de classe).1985-El café de la granota. Jesús Moncada (1941-2005).
          ISBN: 9788492672905   ED: Educaula 2010   PVP: 11.00€
          ISBN: 9788415192909   ED: Educaula 2013   PVP: 11.95€
El cafè de la Granota és un recull de catorze relats curts de Jesús Moncada escrits entre els anys 1980 i 1985. Algunes narracions situen l'acció en la dècada dels anys cinquanta. L'escenari en què es desenvolupen els contes té com a centre la vila de Mequinensa al Baix Cinca. Els personatges que hi apareixen són gent senzilla: miners, pagesos, botiguers. Alguns personatges protagonistes són un pagès molt tafaner, uns afeccionats al futbol, un antic barquer, un afeccionat a les novel·les d'intriga i un delinqüent vocacional. El que caracteritza els contes és l'humor, la forta ironia i la crítica social. Fins i tot hi ha ironia en algunes escenes d'un funeral. Tots els contes són redactats des de la mirada del narrador omniscient, des de la perspectiva de l'àmbit quotidià més humil: això els fa més crítics socialment.
 

1999-Calaveres atònites. Jesús Moncada (1941-2005).
          ISBN: 9788496863279 ED: La Butxaca 2007 PVP: 10.00€
Quan Mallol Fontcalda, un jove advocat barceloní, puja al tren, la informació que té sobre Mequinensa, la població a la qual es dirigeix per ocupar-hi la plaça de secretari del jutjat de pau, és més aviat escassa. El mapa que ha consultat no és gaire expressiu: el puntet arraulit a la confluència de l'Ebre amb el Segre no presenta cap tret remarcable en l'ensopiment general, cartogràfic i tot, de la dècada dels cinquanta. Això, al Mallol, ja li va bé. Vol un indret tranquil, amb moltes hores mortes que li permetin preparar amb calma unes oposicions a l'administració de justícia. Tanmateix, quan aconsegueix arribar a Mequinensa després d'un viatge caòtic, comprova que no és, ni de bon tros, l'oasi que ell imaginava. ¿Com pots dedicar-te a l'estudi en una vila on, segons la senyora Caietana de Móra, Franco va perdre la guerra, el jutge Crònides administra justícia acompanyat del seu gos, l'apotecari capta la teoria de la relativitat mentre despatxa una cataplasma, la tripulació d'un llaüt té problemes metafísics a l'ombra d'unes acàcies o Penèlope Valldabó canta la canya per correu a un cardenal de la cúria romana?

 

1994-El violí d'Auschwitz. María Angels Anglada (1930-1999).
          ISBN: 9788466408783   ED: Columna 2008   PVP: 15.00€
          ISBN: 9788497664172   ED: Eumo      2012   PVP: 15.00€
Maria Àngels Anglada i d'Abadal (Vic, 9/03/1930 – Figueres, 23/04/1999) fou una poeta, novel·lista, crítica i assagista literària catalana. És autora de "Kyparíssia" (1980), "Columnes d'hores" (1990) i "Poesia completa" (2009), entre altres. Va ser membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i li van atorgar premis com el Josep Pla i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
El violí d'Auschwitz és una novel·la escrita l'any 1994 i amb més de 100.000 exemplars venuts en català. La novel·la narra el sofriment del poble jueu als camps de concentració alemanys, personificat en Daniel, un lutier jueu de Cracòvia que treballa al camp com a fuster. Sauckel, el comandant del camp s'assabenta del veritable ofici d'en Daniel i condiciona la seva vida a la construcció d'un violí de so perfecte. La construcció de l'instrument es constitueix en el fil que lliga en Daniel amb la vida en una situació contra rellotge en la que s'enfronta la dignitat d'un ésser humà a la barbàrie del nazisme.
Maria Àngels Anglada és llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va conrear la crítica literària, amb atenció especial als poetes catalans i italians, la poesia, la narrativa i els estudis clàssics (en especial els mites grecs, sobretot Zeus i Apol·lo). En paraules de Jaume Cabré, "Maria Àngels Anglada va centrar la seva vida en tres mons: Vic, l'Empordà i la seva estimada Grècia. És una poeta universal que fa novel·les".
  


1978-Estimada Marta. Miquel Martí i Pol (1929-2003).
          ISBN: 9788499306148  ED: La Butxaca   2013   PVP: 9.00€
          ISBN: 9788415192718  ED: Educaula      2013   PVP: 10.95€
Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 19/03/1929 – Vic, 11/11/2003) fou un poeta, escriptor i traductor català, un dels més populars del segle XX. És l'autor d'un dels llibres poètics més venuts de la literatura catalana, Estimada Marta (1978). Els seus poemes parlen de la vida interior, de la lluita contra un sistema que considera injust i de la batalla contra la malaltia que l'acompanyaria durant més de trenta anys. l'esclerosi múltiple.
El 1946 va fer les primeres temptatives d'escriure en català. Anys més tard va renunciar a publicar en castellà i, de fet, no va enviar a impremta cap dels poemes escrits en aquesta llengua, tots anteriors al 1948. Aquell mateix any, als 19 anys, va patir una tuberculosi pulmonar i va haver de passar dotze mesos al llit. Va ser durant aquesta llarga convalescència que va descobrir els grans poetes catalans. La influència dels grans noms de la literatura catalana es va començar a notar. En els versos li van començar a aparèixer alguns trets de la poesia neopopular i del mestratge ribià. Era l'inici de la poesia social. Amb el temps, Martí i Pol també agafaria com a referència altres models contemporanis com Joan Vinyoli, Blai Bonet i Albert Manent. Sense oblidar el nom del poeta Salvador Espriu, convertit, després de la publicació de "La pell de brau", en tot un símbol de la lluita antifranquista.
  


1985-Llibre d'absències. Miquel Martí i Pol (1929-2003).
          ISBN: 9788429768886 ED: Edicions 62 2011 PVP: 16.00€
          ISBN: 9788497879323 ED: Empuries    2013 PVP: 23.95€
Un llibre seré i optimista que ens ajuda a afrontar el dol de la mort. L'autor, sens dubte el poeta més popular de la llengua catalana, assoleix una actitud de serenor i un vitalisme que ajuda a recordad l'ésser estimat que s'ha perdut acceptant que "És vivint que puc pensar-te".


1984-Senyoria. Jaume Cabré (1947).
          ISBN: 9788415192671    ED: Educalia   2013    PVP: 12.95€
          ISBN: 9788475883304    ED: Proa          2012    PVP: 19.50€
Jaume Cabré i Fabré (Barcelona, 30/04/1947) és un escriptor i guionista català. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, catedràtic d'ensenyament mitjà en excedència i professor a la Universitat de Lleida, és membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Senyoria va ser publicada el 1991 per Edicions Proa i escrita en un interval de cinc anys i escaig. Tracta sobre la corrupció d'una de les altes autoritats de Barcelona i els seus treballs per salvar la seva imatge. Està situada en l'any 1799, i es veu un canvi de segle, que provocarà un gir en les idees socials conservadores. La història succeeix tant a l'antiga ciutat de Barcelona, com també a un petit poble.
La seva estructura ve determinada pel desordre del seus capítols, però al final de l'obra esdevé una història lligada i coordinada. La base de l'obra serà l'acusació d'un jove poeta d'assassinat; d'aquí esdevindrà tota una història, en la qual intervindran diversos personatges que es veuran implicats en la situació en que es troba el jutge. En tota l'obra hi ha la presència i la relació de l'astronomia i la música contemporànies amb la vida dels personatges i els successos que s'hi esdevenen.
Durant molts anys Cabré ha compaginat l'escriptura literària amb l'ensenyament. També ha treballat en el guionatge televisiu i cinematogràfic. Amb Joaquim Maria Puyal va ser el creador i guionista de la primera sèrie televisiva: La granja (1989-1992), a la qual van seguir altres títols com Estació d'enllaç(1994-1998), Crims (2000) i les tvmovies La dama blanca (1987), Nines russes (2003) i Sara (2003). En el terreny cinematogràfic ha estat coautor (juntament amb Jaume Fuster, Vicenç Villatoro i Antoni Verdaguer) del guió de la pel·lícula d'Antoni Verdaguer La teranyina (1990), basada en la seva novel·la, (Premi Sant Jordi 1983). Amb el mateix equip va fer el guió d'Havanera (1993).
Ha rebut els principals premis de la literatura catalana com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural.
 


1980-La historia que en Roc Pons no coneixia. Jaume Cabré (1947).
          ISBN: 9788424681388  ED: La Galera 2013  PVP: 7.90€
Aquest llibre de l'autor Jaume Cabré ens explica la història d'en Roc Pons, un noi de 14 anys que viu a Barcelona. Una tarda que passeja prop de l’estàtua de Colom, te set i entra en una taverna a prendre un refresc. En entrar-hi, però, el lloc sembla extret d’una pel·lícula de pirates del segle XVIII. I quan intenta sortir, la cosa encara es complica més... No solament ho sembla, sinó que, en realitat, en Roc ha fet un salt en el temps i es troba a la Barcelona del 1714.
La utilització del recurs clàssic de la màquina del temps serveix per a situar Roc Pons, un noi de 1980, dos segles enrere, l'any 1714, en ple setge de Barcelona per les tropes de Felip V. Els esdeveniments del passat són viscuts en directe pel protagonista. Després de la sorpresa inicial pel canvi d'època, Roc Pons s'implicarà amb tota l'energia en els problemes tan dramàtics que van patir els seus avantpassats. 
Un cop recuperat de la sorpresa inicial, cau presoner d'uns desaprensius delinqüents, que el retenen contra la seva voluntat. Després d'aconseguir fugir del cau on l'havien retingut, coneix un noi de la seva edat, Pere, compromès en la lluita del seu país per mantenir la sobirania. Davant la precarietat de la situació que travessa Barcelona, sotmesa a un setge molt estret, s'alia amb els seus avantpassats. Les aventures emocionants en què es troba immers serviran a Roc Pons per a descobrir una identitat personal i històrica que per deixadesa havia ignorat.2004-Les veus del Pamano. Jaume Cabré (1947).
          ISBN: 9788499305271  ED: La Butxaca 2012  PVP: 12.95€
          ISBN: 9788482561578  ED: Proa            2010  PVP: 26.90€
Les veus del Pamano és una novel·la de Jaume Cabré publicada originalment en català el 2004 per Edicions Proa a Barcelona. Ha estat traduïda a dotze llengües i ha obtingut un notable èxit internacional, especialment després de la Fira del Llibre de Frankfurt de 2007.
La història d'aquesta novel·la arrenca als anys quaranta a Torena, un poble de ficció situat a la vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, i arriba fins als nostres dies, amb un fris de personatges com el mestre Oriol Fontelles, la fotògrafa Tina Bros, la senyora Elisenda Vilabrú o el falangista Targa, alcalde de Torena. La memòria històrica, la impossibilitat del perdó o la por a l'oblit són alguns dels temes que apareixen en el text.
El 16 de novembre del 2009, TV3 va estrenar una minisèrie de 2 capítols basada en la novel·la i dirigida per Lluís Maria Güell. Ha rebut el premi al millor film i al millor guió al festival internacional de cinema de televisió de Xangai de 2010 i va ser finalista als Banff World Television Awards.
2011-Jo confesso. Jaume Cabré (1947).
          ISBN: 9788499306865  ED: La Butxaca 2013  PVP: 14.50€
          ISBN: 9788475882536  ED: Proa            2011  PVP: 26.90€
Jo confesso és una novel·la de Jaume Cabré publicada originalment en català l'any 2011 per Edicions Proa a Barcelona. L'autor reflexiona sobre la idea del mal en la història de la humanitat a partir de la vida d'un personatge culte i molt intel·ligent nascut a la Barcelona de la postguerra. El protagonista és l'Adrià Ardèvol que va néixer en una família que li va inculcar l'amor per l'estudi però greus mancances afectives. Només tenia un amic íntim, en Bernat, que coneixia de les classes de violí, i dos ninots. Va fixar-se en una noia i van començar tímidament una relació però ella el deixà sense motiu aparent i fugí a París. Després d'intentar obtenir explicacions i oblidar-la, va a buscar-la perquè ella el rebutgi. Incapaç de refer-se, va aprofundir en les humanitats fins esdevenir un savi, professor universitari i assagista de renom. Un bon dia la Sara, el seu gran amor, va tornar per sorpresa a casa seva i van intentar reprendre la relació, que s'havia trencat per influència dels pares, però els secrets de tots dos (el passat tèrbol del pare de l'Adrià, lligat a l'extorsió de víctimes del nazisme, i una filla morta en el cas de la Sara), fan que la seva felicitat mai no sigui completa.
 


1999 - Vuitanta-sis contes. Quim Monzó (1952).
          ISBN: 9788477272519  ED: Quadern crema 2013  PVP: 22.90€
Joaquim Monzó i Gómez, conegut amb el nom de ploma Quim Monzó, (Barcelona, 24 de març de 1952) és un escriptor català, autor de novel·les,contes i articles d'opinió, aquests últims en català i en castellà.
Com a escriptor es va donar a conèixer el 1976, amb la novel·la "L'udol del griso a les clavegueres", centrada en el Maig del 68 francès, i el recull de contes "Self-Service", escrit en col·laboració amb Biel Mesquida. Més tard va publicar altres reculls de contes com Uf, va dir ell (1978), Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury (1980), L'illa de Maians (1985), El perquè de tot plegat (1993) i Guadalajara (1996), que van ser revisats i aplegats en el volum Vuitanta-sis contes (1999), que l'any 2000 es va endur el Premi Lletra d'Or i Premi Nacional de literatura catalana de Narrativa. I encara va escriure tres reculls més: El millor dels mons (2001), Tres Nadals (2003) i Mil cretins (2007). Al llarg dels anys vuitanta, paral·lelament a la dedicació al conte, Monzó va publicar dues novel·les: "Benzina" (1983) i "La magnitud de la tragèdia" (1989).
Traduït a més d’una dotzena de llengües, la crítica europea ha relacionat Quim Monzó amb Kafka, Borges i Rabelais. El seu primer llibre de relats, Uf, va dir ell (1978), va ser valorat unànimement com una aportació de primeríssim ordre a la renovació del panorama literari local i a la configuració d’una llengua literària moderna i genuïna. Després van venir Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury i L’illa de Maians. A cada llibre ha sabut augmentar l’exigència i el rigor, i ha generat a més un enorme i desacostumat interès popular, com a "El perquè de tot plegat" (1993) i "Guadalajara" (1996). Avui Monzó ha revisat tots els seus contes publicats fins ara, aplicant-hi aquella mateixa exigència i rigor. Vuitanta-sis contes n’és el resultat. El lector hi apreciarà el millor Monzó.
Monzó va estudiar disseny gràfic a l'Escola Massana de Barcelona. Els seus inicis professionals van ser treballant en les arts gràfiques i, més tard, va ser dissenyador gràfic i guionista televisiu. Va començar a treballar en el món del periodisme a la dècada del 1970, amb col·laboracions com a corresponsal de guerra i columnista, a la premsa periòdica. En col·laboració amb Albert Abril va escriure a Tele/eXpres reportatges sobre el Vietnam, Cambotja, Irlanda del Nord i l'Àfrica de l'Índic. El gener del 1982 va obtenir una beca per estudiar a Nova York, fins al 1983.
 


2006 - Si menjes una llimona sense fer ganyotes. Sergi Pàmies López (1960).
          ISBN: 9788477274520  ED: Quadern crema 2013  PVP: 10.95€
Sergi Pàmies i López, més conegut com a Sergi Pàmies i Bertran o simplement Sergi Pàmies, (París, 26 de gener de 1960) és un narrador, articulista de La Vanguardia, traductor i crític de televisió català. És fill de la també escriptora Teresa Pàmies i del polític Gregorio López Raimundo.
Si menges una llimona sense fer ganyotes és un recull de vint contes. La seva primera edició (setembre 2006) ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona (2007), el Premi Lletra d'Or (2007) i IV premi Setenil al millor llibre de relats.
Als vint contes predominen les emocions basades en les relacions personals i familiars més quotidianes i fantàstiques. Els personatges ja madurs i les situacions en què es troben, desamor, desconfiança, infidelitat, lligams familiars, solitud... són vistes des d'un punt profundament fosc i irònic però en favor de la felicitat.
Els contes i novel·les d'en Pàmies han estat traduïts a l'alemany, l'anglès, el castellà, el francès, i el japonès. Al català ha traduït obres de Guillaume Apollinaire, Agota Kristof, Jean-Philippe Toussaint, Daniel Pennac i Amélie Nothomb, d'aquesta darrera gairebé totes les seves obres també al castellà. Actualment col·labora als programes Els matins de TV3, 8 al dia de 8tv i a La Vanguardia. Ha col·laborat a Catalunya Ràdio i a RAC1. El 19 de desembre del 2013 el jurat del Premi Internacional de Periodisme "Manuel Vázquez Montalbán", va anunciar que li concedia el guardó.

  

2013 - Cançons d'amor i de pluja. Sergi Pamies López (1960).
          ISBN: 9788477275473  ED: Quadern crema 2013  PVP: 11.90€
Els vint-i-sis contes de Cançons d’amor i de pluja s’estructuren com un recital d’emocions i reflexions sobre la vulnerabilitat i els rituals més absurds de l’edat madura. Amb un estil precís i carregat d’intensitat, Sergi Pàmies reinterpreta els clixés del romanticisme arquetípic i les servituds de la hipocondria sentimental. La prosa i el to, depurats i continguts, busquen l’equilibri entre la causticitat, la vitalitat i la malenconia. Amb aquests instruments, Pàmies se submergeix en les aigües estancades de l’amor, la dependència de la memòria heretada, el dolor pels absents i el plaer d’escriure sense saber on és la frontera entre la invenció i l’autobiografia.


2014 - Victus. Albert Sanchez Piñol.
           ISBN: 9788496735842   ED: La campana 2014   PVP: 22.00€
VICTUS és una novel•la històrica que ens narra la guerra de Successió espanyola, un conflicte que pot considerar-se la primera de les conteses mundials i que s’acaba l’11 de setembre del 1714 amb l’apocalíptic assalt a Barcelona. També és la tragèdia d’en Martí Zuviría, un jove barceloní, alumne avantatjat del marquès de Vauban, que es converteix en un geni de l’enginyeria militar.
VICTUS és un prodigi d’informació i rigor històric al servei d’un relat àgil, potent i directe, amb una dicció rabiosament contemporània, que ens porta de França a Barcelona passant per Madrid, Toledo, Tortosa o les batalles de Brihuega i Almansa. I és també una obra sobre la Barcelona irreductible del 1714, que va sofrir un setge desigual de tretze mesos i el bombardeig de més de trenta mil projectils.
2014 - Quan en deien Xampany. Rafel Nadal.
           ISBN: 9788466417303  ED: Columna 2014   PVP: 21.00€
A setze anys, orfe de pare i mare, Francisco Oller abandona Cassà de la Selva, viatja al nord en busca de fortuna i acaba creant una potent indústria de taps de suro a Reims, al cor de la Xampanya francesa. Allà hi cria quatre fills de personalitats fortíssimes: l’Angèle–la baba Angèle–, la valenta; l’Hélènne, la rebel; en Louis, l’insatisfet, i la misteriosa Yvonne. Rafel Nadal construeix una saga familiar que transita pels cent anys més convulsos de la història d’Europa: la Primera Guerra Mundial, el crac del 29, la persecució nazi als jueus, la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i el renaixement europeu de postguerra. Amb prosa rica i evocadora, aquesta és una història de tenacitat, sacrificis, amors, odis, traïcions, èxits i fracassos, que transcorre a cavall del xampany i del suro, entre Reims i Catalunya, i ens acosta a noms tan glamurosos com Veuve Clicquot, Roederer, Heidsieck oTaittinnger.

2014 -  L'Altra. Marta Rojals
           ISBN: 9788482646664  ED: La magrana 2014   PVP: 17.90€
L’'Anna, Annona, Nona. Dissenyadora gràfica per accident, autònoma de la vida, introspectiva, sempre calculant, equilibrant la balança, posant el comptador a zero per continuar endavant. I en Manel, Nel, Nelet, la seva parella, tan a prop i tan lluny, tanta necessitat i tanta ràbia soterrada. És fàcil que les coses canviïn de sobte, i a la Barcelona d'’avui això no és una excepció: una inquilina imprevista, una família que exigeix, la crisi que ofega, una transformació vital que s'’imposa. Com serà que l'’Anna pugui equilibrar les coses, recalcular la trajectòria, continuar amb la seva vida cuirassada? Si és que pot, perquè aquests no són els únics canvis inesperats que s'’acosten.

2015 - La cuinera. Coia Valls
           ISBN: 9788466654555 ED: Edicions B 2015 PVP: 19.95€
Barcelona, 1771. La jove Constança Clavé, de setze anys, deixa la llunyana ciutat de Lima després de la mort del seu pare, un diplomàtic al servei del virrei Manuel de Amat, per iniciar un llarg periple fins a Barcelona i reunir-se amb els seus avis. Duu paisatges, gustos i textures gravats a la memòria, i viatja amb la seva única herència: el quadern de receptes de qui va ser el seu primer mestre a la cort peruana, el xef Antoine Champel. A la ciutat, la Constança somia convertir-se en una gran cuinera, malgrat que la seva condició de dona li barrarà moltes portes. No obstant això, s’obrirà pas amb coratge i passió entre els carrers d’una Barcelona convulsa, movent-se entre els grups que criden a la revolució i aquells altres que freqüenten salons més refinats i exquisits; una esfera de poder on es mouen personatges fascinants, com el que va ser considerat el primer gastrònom de l’època, el baró de Maldà.

2015 - L'home que comptava diners. Jordi Boixadós.
           ISBN: 9788482647494 ED: La magrana 2015 PVP: 15.00€
L'’Elies Costa, empresari del tèxtil, té dona i dos fills, casa amb piscina, segona residència a la Cerdanya i una fàbrica a la ciutat xinesa de Suzhou; tothom està convençut que és un home d'’èxit i que la vida li somriu.
Però el que ningú no pot sospitar és que l'’Elies fa de correu a Andorra dels diners bruts de la màfia xinesa, té una amant que podria estar jugant a dues bandes i és víctima d’una espiral creixent d'’extorsions que el té a una passa del col•lapse. Com és possible que la seva vida s’hagi convertit en un autèntic infern?2015 - El món blau. Albert Espinosa.           
           ISBN: 9788415961345  ED: Rosa dels vents 2015  PVP: 15.90€
El món blau és una història que enllaça amb El món groc i Polseres vermelles i amb la qual es tanca una trilogia de colors que parlen de vida, de lluita i de mort. Espinosa ens ofereix una narració d'aventures i d'emocions sobre un grup de joves que s'enfronten a un gran repte: rebel·lar-se contra un món que vol ordenar el seu caos. A través de cinc personatges, una illa i la cerca incessant per la vida, l'autor ens endinsa en el seu particular univers amb una història que es desenvolupa en un món oníric i fantàstic.2016 Allò que va passar a Cardós, Ramon Solsona (1950)
           ISBN: 9788475886305  ED: Proa  PVP: 20.00€
Torna Ramon Solsona amb una de les gran novel·les dels últims anys.
Un guàrdia civil és assassinat a la vall de Cardós una nit de neu del 1965. Les causes i les conseqüències del crim travessen un territori sacsejat per les obres d'un gran complex hidroelèctric. Milers de treballadors excaven quilòmetres de galeries subterrànies, pous verticals i centrals invisibles des de l'exterior. La vida dels habitants de la vall es transforma. S'hi respiren aires nous, la guerra queda lluny, arriben la televisió, el sis-cents, el turisme, el twist i el biquini. Com buscadors d'or, una corrua de persones acut a Cardós a la recerca d'una feina. S'allotgen en campaments i pobles, des del pla fins als llacs més alts, i les seves històries d'emigració i desarrelament, d'amor i de lluita s'encreuen les unes amb les altres. Hi ha conflictes de convivència, prosperitat econòmica, accidents de treball, corrupteles i el rerefons permanent de la dictadura. Un assassinat ho lliga tot.Sis anys després de L'home de la maleta, Ramon Solsona ofereix una novel·la èpica i vibrant que té tota la rotunditat dels clàssics.2016 Wonder, R.J. Palacio (1963)
           ISBN: 9788496735712  ED: La Campana  PVP: 14.00€
"Em dic August, per cert. No penso descriure la meva cara. Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu imaginant."
L'August Pullman ha nascut amb una greu deformació a la cara i s'ha hagut de sotmetre a tantes operacions que no ha pogut anar mai a escola; fins ara, que té deu anys i està a punt de començar cinquè a l'escola Beecher. Si alguna vegada heu sigut nous, ja sabeu que dur que és... Doncs imagineu-vos com deu ser quan tens una cara com l'August. ¿Aconseguirà que els seus companys l'acceptin com un més, encara que siguin el nen més estrany que han vist mai?

2016 Algú com tu, Xavier Bosch (1967)
          ISBN: 9788497082761 ED: Planeta PVP: 21.50€
Algú com tu, guanyador del Premi Ramon Llull 2015, explica com la jove Gina descubreix la curta però perdurable història d'amor que la seva mare va viure a París. Explicada de manera alternativa, és una novela emotiva i emocionant que planteja que l'amor és la resposta.
2016 Vae Victus, Albert Sánchez Piñol (1965)

           ISBN: 9788416457083 ED: La Campana PVP: 24.90€

Vae Victus narra quatre noves aventures de l'enginyer Marti Zuviria. El llibre comença el 12 de setembre de 1714, l'endemà de la caiguda de Barcelona i poc abans que Zuviria fugi a l'Amèrica del Nord, on ajudarà els indis yames en la guerra contra els colons anglesos. Després de l'aventura americana tornarem a Catalunya, però també anirem a Londres, Alemanya i fins i tot Nova Zelanda. Hi retrobarem personatges històrics que ja vam conèixer a Victus, com l'ambigu duc de Verwick, el seu acèrrim enemic Verboom o l'admirat general Villarroel, alhora que en decobrirem de nous, el famnós guerriller antiborbònic Pere Joan Barceló -àlies Carrasclet- o l'explorador anglès James Cook. Sánchez Pinól aonfirma amb Vae Victus el seu pols narratiu, un equilibri prodigiós entre el regor històrìc i la imaginació més desbordant i un sentit de l'humor que converteixen la seva prosa en una de les més modernes i alhora populars del nostre temps.


2016 Ha nevat sobre Yesterday, Gabriel Janer Manila (1940)
          ISBN: 9788475886176        ED: Proa        PVP: 21.00
Gabriel Janer Manila, el novel·lista que va sacsejar la literatura catalana a les Illes Balears durant el darrer terç del segle XX, torna a la primera línia amb unes memòries poderoses que recorren el paisatge agrest de la postguerra illenca i configuren un retaule de la Mallorca preturística. A partir dels seus records, Janer Manila construeix una obra narrativa on s'hi conta una realitat ata creada, ara redescoberta, sempre fascinant. Per Ha nevat sobre Yesterday circulen les adorables bruixes que van agombolar els primers anys de l'autor, les conseqüències de la guerra civil i la memòria del dolor, el combat dels pares, la misèria dels vencedors, l'emigració, l'educació regligiosa, la breu estada al seminari, els primers estudis al poble amb un mestre en hores extres. I l'amor que arriba amb l'afany de llibertat i de revolta, mentre ressona, seductora i màgica, la música dels Beatles. 
2016 La vida sense la Sara Amat, Pep Puig (1969)
            ISBN: 9788475886084           ED: Proa      PVP: 20.00
Qui se'n recorda, avui, de la Sara Amat? Amb prou feien trenia tretza quan una nit d'estiu, jugant a cuit a amagar amb la colla, va desaparèixer i no se n'ha sabut mai més res. L'únic, una noticia l'endemà al Diario de Terrassa, i també molts rumors i especulacions. De la Sara Amat se'n recorda sobretot el Pep de cal Sabater, el narrador d'aquesta història. Perquè aquella nit, segons ens diu, la Sara no va desaparèixer, ainó que es va colar a casa seva per la porta del darrere. No s'hi va amagar gaires dies, però de vegades la memòria d'alguns fets abraça tota una vida, i fins i tot li dóna un sentit. 

2016 La violència justa, Andreu Martín (1949)
          ISBN: 9788482647807     ED: La Magrana    PVP: 19.00
- Els policies són els únics que poden fer ús de la força per solucionar problemes.
- El monopoli de la violència -dic, impresionada.
-De la força.
L'Alexis Rodon és bo, molt bo. El millor. Antic mosso d'esquadra apartat del cos per hacer agredit un detingut, no té escrúpuls a l'hora de sobre passar els límits quan creu que està justificat. Precisament, l'home que necessita la Teresa Olivella per als seus plans...


2017 Mitja vida, Care Santos (1970)
           ISBN: 9788466422505  ED: Columna     PVP: 20.50€
En ple estiu del 1950 cinc noies adolescents internes en un col·legi de monges juguen juntes per última vegada a «Acció o Veritat» o, com elles en diuen, el joc de les penyores. Dues, les bessones Viñó, estan a punt de començar una nova vida, plena d’interrogants, lluny d’allà. L’ocasió és especial i ho saben, però cap d’elles espera que aquesta nit es converteixi en un punt d’inflexió per a algú més i que sense ni tan sols imaginar-ho acabi marcant el seu camí per sempre.
A través de les vides de cinc amigues al llarg de trenta anys, Mitja vida retrata una generació de dones que van haver de construir els seus destins a l’Espanya de la dictadura i la Transició, en un moment en què la hipocresia d’aquells que volien mantenir les formes a qualsevol preu es va enfrontar amb noves mirades sobre l’amistat, l’amor i la llibertat.

2017 La senyora Stendhal, Rafael Nadal (1954)
           ISBN: 9788466422017  ED: Columna  PVP: 18.50€
Algunes vegades les coses acaben sent com penses que són, però d'altres el teu món no et deixa veure la realitat.
Quan l'últim dia de la guerra una bala sega la vida de la Rossa en un tiroteig a la plaça de Sant Pere de Girona, el destí d'en Lluc queda lligat per sempre al de la senyora Stendhal, que el criarà com si fos fi ll seu. La força de la mare adoptiva, la rebel·lia del jove Dani i la saviesa de l'avi Dídac acompanyaran la mirada innocent del nen per un paisatge carregat d'emocions i de promeses. Fins que toparà amb l'ànsia de revenja dels vencedors decidits a passar comptes.2017 Cabrils, Sao Paulo, Barcelona, Emilia Illamola Ganduxé (1953)
           ISBN: 9788494634703  ED: Voliana  PVP: 16.00€
Cabrils, Sao Paulo, Barcelona. Un amor pendent és una novel·la que està inspirada en fets reals de la vida de Jaume Almirall i Joana Barrós, els quals han compartit amb l'autora records i vivències, moltes de les quals ha reflectit en aquest llibre, que presenta en tres parts, de forma ficcionada.


2016 Argelagues, Gemma Ruiz (1975)
           ISBN: 9788475886299  ED: Proa  PVP: 18.50€
Tres dones lluiten, al llarg del segle XX, per obrir-se camí en el món laboral de les fàbriques tèxtils del Vallès i per tirar endavant la família. La periodista Gemma explica la vida de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX, entre Castellterçol i Sabadell, del Vallès rural al Vallès urbà. L'esforç per adaptar-se als efectes de la revolució del tèxtil, el pas de la vida a pagès a la vida als afores d'una ciutat en procés industrialització, i sobretot els canvis que es produeixen en la vida diària familiar. Els fets i les veus reivindiquen, per si mateixos, el paper de la dona en l'evolució de la societat catalana del segle XX. Argelagues és un relat èpic i emotiu sobre aquestes dones i també un homenatge que estava pendent.